Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Verzuring en vermesting / Impact op de gezondheid

Impact op de gezondheid

Verzurende en vermestende polluenten hebben vooral een impact op het milieu, op materialen en zijn onrechtstreeks nadelig voor de gezondheid.

Stikstofverbindingen , zwavelverbindingen en ammoniak in de lucht zorgen onder meer voor:

  • een bijdrage aan de smogvorming;
  • een bijdrage aan de vorming van ozon;
  • de vorming van secundair fijn stof.

Vermesting leidt dan weer tot:

  • meer stikstof in oppervlakte- en grondwater, en bijgevolg meer moeilijkheden om het drinkwater te zuiveren;
  • minder kwalitatieve voedingsgewassen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.