Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Verzuring en vermesting / Impact op de gezondheid

Impact op de gezondheid

Verzurende en vermestende polluenten hebben vooral een impact op het milieu, op materialen en zijn onrechtstreeks nadelig voor de gezondheid.

Stikstofverbindingen , zwavelverbindingen en ammoniak in de lucht zorgen onder meer voor:

  • een bijdrage aan de smogvorming;
  • een bijdrage aan de vorming van ozon;
  • de vorming van secundair fijn stof.

Vermesting leidt dan weer tot:

  • meer stikstof in oppervlakte- en grondwater, en bijgevolg meer moeilijkheden om het drinkwater te zuiveren;
  • minder kwalitatieve voedingsgewassen.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid