Vlaanderen.be vmm.be

Informatiedrempel fijn stof overschreden

18-01-2017 Vandaag en morgen is de luchtkwaliteit ondermaats. Geen hout verbranden draagt op zulke dagen lokaal bij tot een betere luchtkwaliteit.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Lucht / Verzuring en vermesting

Verzuring en vermesting

De emissies van zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak geven aanleiding tot verzurende deposities. Die stikstof- en zwavelverbindingen hebben een verzurende werking op de bodem, oppervlaktewater en planten. Daarnaast zorgt de depositie van reactieve stikstofverbindingen voor een overmaat van stikstof in het milieu, wat tot verstoring van het natuurlijk evenwicht in ecosystemen leidt. Dit fenomeen staat bekend als vermesting.

Landbouw en vooral de intensieve veeteelt is de belangrijkste bron voor ammoniak. Stikstofoxiden zijn vooral afkomstig van het verkeer. Industrie en energie zijn de belangrijkste bronnen voor zwaveldioxide, door verbranding van zwavelhoudende brandstoffen.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid