Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstofoxiden / Emissies stikstofoxiden

Emissies stikstofoxiden

Bij verbrandingsprocessen op hoge temperatuur zullen stikstofoxiden ontstaan. Maar ook andere chemische processen kunnen aanleiding geven tot NOx-emissies. De verontreiniging van de lucht door stikstofoxiden draagt bij tot een verzuring van het milieu.

De totale NOx(NO2)-emissie is in 2018 met 47% aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2000. Dit komt voornamelijk door een absolute daling van de emissies in de sectoren wegverkeer (toenemend aantal wagens met katalysator en de vervanging van oudere voertuigen door wagens van een meer recente euro-klasse) en elektriciteitscentrales. De daling in de elektriciteitscentrales kan onder meer toegeschreven worden aan de overschakeling van steenkool naar aardgas voor de elektriciteitsproductie, de toepassing van verbeterde verbrandingstechnologieën, rookgasreiniging en de sluiting van een aantal installaties.

Ondanks de sterke absolute daling van de emissies van verkeer blijft deze sector toch de grootste bijdrage tot de NOx-emissie leveren.

Evolutie van de NOx(NO2)-emissie (kton) door de verschillende sectoren in Vlaanderen

Lees het jaarrapport Lucht

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.