Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstofoxiden

Stikstofoxiden

Bij verbrandingsprocessen op hoge temperatuur ontstaan nieuwe gassen. Wanneer deze gassen bestaan uit de elementen stikstof (N) en zuurstof (O) dan spreken we over de stikstofoxiden of kortweg NOx. De drie belangrijkste bronnen zijn: verkeer, industrie en land- en tuinbouw. NOx speelt een rol bij verzuring, smog en ozonvorming. Het kan zich over grote afstanden verspreiden en dus ook gevolgen hebben in verder afgelegen gebieden.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.