Modelresulaten volgens VLOPS23. Voor organische stikstof wordt een constante depositie in de tijd aangenomen.

Bron: VMM

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ