*voorlopige cijfers: de deposities in 2021 werden berekend met emissies van 2020 en meteogegevens van 2021

Bron: VMM

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ