Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / POP / POP en je gezondheid

POP en je gezondheid

Sommige POP's worden ingezet als pesticide. Via regenwater vinden ze hun weg naar de voedselketen en zo naar je lichaam.

Ons regenwater bevat vooral sporen van drie bestrijdingsmiddelen:

  • organochloorpesticiden;
  • organofosforpesticiden;
  • organostikstofherbiciden.

Chloor

Organochloorpesticiden, zoals lindaan, zijn de belangrijkste bedreiging voor onze gezondheid. Via de voedselketen dringen ze ons lichaam binnen. Dat verwijdert ze heel traag via urine, zweet of speeksel, omdat ze moeilijk oplossen in water maar zoveel beter in vet.

Fosfor en stikstof

Bestrijdingsmiddelen op basis van fosfor en stikstof leveren minder gevaar op voor de gezondheid. Ze lossen gemakkelijk op in water en nestelen zich niet voor lange tijd in het vetweefsel. Bovendien bestrijden ze ongedierte en onkruid ook doelgerichter.

  • Van de organostikstofherbiciden zijn vooral de triazines zoals atrazine en simazine, belangrijk.
  • Dichloorvos (2,2-dichloorvinyldimethylfosfaat) is een organofosforpesticide dat snel uit water verdampt. Het is immers vluchtig en wordt snel doorbroken (hydrolyse).

Onderzoek van Rijnwater toonde aan dat de hoeveelheid dichloorvos na ongeveer zes uur al tot de helft herleid was.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.