Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / POP / Meetresultaten POP

Meetresultaten POP

Alle resultaten, data, statistieken,...
Titel Beschrijving
Emissies luchtverontreinigende stoffen Overzicht emissies luchtverontreinigende stoffen en methodieken voor de berekening van de emissies.
IMJV-rapportering bedrijven Het integraal milieujaarverslag bevat een overzicht van de verontreinigende stoffen die rapporteringsplichtige bedrijven uitstoten. De VMM verwerkt de gegevens voor afvalwater, grondwater en luchtverontreiniging.
Internationale rapporteringen De internationale rapporteringen lucht omvatten de emissies conform de internationale en EU-verplichtingen.
Meteo Weersomstandigheden beïnvloeden de luchtkwaliteit. Daarom meten we constant een aantal belangrijke meteorologische parameters.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid