Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / POP / Meetresultaten POP

Meetresultaten POP

Alle resultaten, data, statistieken,...
Titel Beschrijving
Emissies luchtverontreinigende stoffen Overzicht emissies luchtverontreinigende stoffen en methodieken voor de berekening van de emissies.
Evaluatie luchtkwaliteit - datasets 2018 Jaarlijks evalueert de VMM de luchtkwaliteit en publiceert ze een overzichtsrapport die de trends bespreekt. Hier vind je alle datasets die gebruikt werden voor de meest recente evaluatie van de luchtkwaliteit.
IMJV-rapportering bedrijven Het integraal milieujaarverslag bevat een overzicht van de verontreinigende stoffen die rapporteringsplichtige bedrijven uitstoten. De VMM verwerkt de gegevens voor afvalwater, grondwater en luchtverontreiniging.
Internationale rapporteringen De internationale rapporteringen lucht omvatten de emissies conform de internationale en EU-verplichtingen.
Meteo Weersomstandigheden beïnvloeden de luchtkwaliteit. Daarom meten we constant een aantal belangrijke meteorologische parameters.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.