Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / POP / Emissies POP

Emissies POP

POP’s worden enerzijds onopzettelijk geproduceerd als bijproduct bij verbrandingsprocessen. Dioxines en PAK’s worden op deze wijze veroorzaakt. Anderzijds worden POP’s ook opzettelijk voor een bepaald doel geproduceerd en gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn pesticiden en brandvertragers. Bepaalde POP’s kunnen zowel onopzettelijk als opzettelijk ontstaan, bijvoorbeeld de PCB’s.

De meest gekende POP's zijn:

  • Polyaromatische koolwaterstoffen (PAK),
  • dioxines of PCDD/F,
  • polychloorbifenyl (PCB),
  • hexachloorbenzeen (HCB),
  • hexachloorcyclohexaan (HCH)

Lees het jaarrapport Lucht

 

 

PAK, dioxines en PCB

De bespreking van de emissies PAK, dioxines en PCB vind je in:

Hexachloorbenzeen (HCB)

HCB-emissies worden onopzettelijk geproduceerd als bijproduct bij verbrandingsprocessen. Maar ook opzettelijk worden ze voor een bepaald doel geproduceerd en gebruikt.

Hexachloorbenzeen (HCB) werd vroeger gebruikt als fungicide of om andere pesticiden aan te maken. De productie en het gebruik ervan is in België verboden sinds 1974. HCB kan echter wel nog vrijkomen als bijproduct in de chemische industrie.

 

Evolutie van de HCB-emissie (g) door de verschillende sectoren in Vlaanderen

De HCB-emissies dalen in de periode 2000-2018 met  20 %. De sector van handel en diensten levert de grootste bijdrage tot de totale HCB-emissie. Afvalverbrandingsactiviteiten binnen deze sector zijn verantwoordelijk voor meer dan 90% van de totale HCB-emissies in 2018.

Hexachloorcyclohexaan (HCH)

HCH wordt enkel opzettelijk geproduceerd en kan worden toegepast als pesticide in de landbouw. Daarnaast kan het ook gebruikt worden bij de verduurzaming van hout. Het gebruik van HCH is sinds 19 juni 2002 in België verboden. HCH is ook bekend onder de naam lindaan.

Evolutie van de HCH-emissie (ton) door de verschillende sectoren in Vlaanderen

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.