Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / PAK / Evolutie PAK in lucht

Evolutie PAK in lucht

Het jaargemiddelde voor benzo(a)pyreen bleef in 2018 op alle meetplaatsen beneden de Europese streefwaarde.
Meerjarentrend

Grafiek met evolutie PAK's.

Jaarverloop

Grafiek evolutie PAK's voorbije jaren.

In Sint-Kruis-Winkel in de Gentse kanaalzone maten we het hoogste voor benzo(a)pyreen in 2018 (0,27 ng/m³). Op de landelijke meetplaats in Houtem maten we het laagste jaargemiddelde (0,11 ng/m³). Over het algemeen zien we, na jaren van dalende concentraties, terug een licht stijgende trend van de PAK-concentraties in omgevingslucht in de periode 2016-2018.

De fluctuaties die we van jaar tot jaar zien, kunnen deels verklaard worden door meteorologische omstandigheden: neerslag kan de stoffractie uitwassen en wind kan meer of minder verontreinigde lucht aanvoeren. Die aanvoer kan niet alleen van lokale specifieke bronnen komen, maar ook van bronnen op grotere afstanden.

Het jaarverloop toont aan dat benzo(a)pyreen vooral een winterprobleem is. Dit komt omdat gebouwenverwarming met houtverbranding de grootste bron van PAK’s is. Gemiddeld waren de concentraties van benzo(a)pyreen 9 keer hoger in de wintermaanden dan in de zomermaanden.

Geen duidelijke trend bij depositiemetingen

Grafiek depositiemetingen per meetplaats.

PAK’s in depositie bepalen we op de waterige inhoud van depositiekruiken die de totale deposite (nat+droog) opvangen.

Van september 2016 tot september 2017 deed VMM een screeningscampagne naar PAK’s in depositie in de buurt van 8 bedrijven met mogelijke PAK-emissies. Op twee locaties werden verhoogde waarden gemeten waardoor deze meetposten (Gent-Meulestedekaai en Zelzate-Karnemelkstraat) aan het vaste meetnet werden toegevoegd. In Gent-Meulestedekaai werden vanaf 2018 ook metingen van PAK’s in omgevingslucht opgestart om de situatie van dichterbij op te volgen.

In de periode 2012-2017 bleven de jaargemiddelde depositiewaarden voor benzo(a)pyreen min of meer constant. In 2018 zagen we in Borgerhout en Zelzate-Karnemelkstraat een vrij sterke verhoging van de gemiddelde depositie van benzo(a)pyreen. In beide gevallen was dit echter te wijten aan één sterk verhoogde meetperiode.

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.