Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / PAK / Evolutie PAK in lucht

Evolutie PAK in lucht

Het jaargemiddelde voor benzo(a)pyreen bleef in 2019 op alle meetplaatsen beneden de Europese streefwaarde.
Trend

Grafiek met evolutie PAK's.

Jaarverloop

Grafiek evolutie PAK's voorbije jaren.

Op de meetplaats Sint-Kruis-Winkel (0,25 ng/m³) was het benzo(a)pyreen jaargemiddelde het hoogst, in het landelijke Houtem (0,06 ng/m³) het laagst. Over het volledige meetnet zien we een daling van de concentraties ten opzichte van 2018. Waarschijnlijk speelt het gunstigere weer in 2019 hierbij een belangrijke rol.

Het jaarverloop toont dat benzo(a)pyreen op de meeste plaatsen vooral in de winter hoger is. Dit is vrijwel zeker het gevolg van de uitstoot door gebouwenverwarming met houtverbranding als grootste bron. Enkel op de meetplaats in Sint-Kruis-Winkel lijkt een industriële bron het hele jaar door voor een extra lokale bijdrage te zorgen.

De fluctuaties die we van jaar tot jaar zien, kunnen deels verklaard worden door meteorologische omstandigheden: neerslag kan de stoffractie uitwassen en wind kan meer of minder verontreinigde lucht aanvoeren. Die aanvoer kan niet alleen van lokale specifieke bronnen komen, maar ook van bronnen op grotere afstanden.

Sterk verhoogde depositie in Gent-Meulestedekaai gelinkt aan nieuw proces bij bedrijf Woodprotect

Grafiek depositiemetingen per meetplaats.

PAK’s in depositie bepalen we op de waterige inhoud van depositiekruiken die de totale deposite (nat+droog) opvangen.

Op de meetplaats Gent-Meulestedekaai waren de depositiewaarden al verhoogd en zorgde een nieuw proces bij het bedrijf Woodprotect voor een 3-tal maanden met sterk verhoogde depositiemetingen. Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk over relatief grof stof waardoor de problematiek vermoedelijk erg lokaal is en er geen groot effect verwacht wordt op de gezondheid van de omwonenden. Op de andere meetplaatsen zien we doorgaans dalingen ten opzichte van 2018. Het gunstiger weer in 2019 speelt hierbij waarschijnlijk een belangrijke rol. Omwille van de hoge impact van het weer op depositiemetingen blijft het moeilijk om uitspraken te doen over de langetermijntrends.

Een volledige bespreking van de meetresultaten van PAK’s vind je in het rapport Emissies en concentraties van luchtverontreinigende stoffen 

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.