Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / PAK / Evolutie PAK in lucht

Evolutie PAK in lucht

Het jaargemiddelde voor benzo(a)pyreen bleef in 2017 op alle meetplaatsen beneden de Europese streefwaarde.
Trend

Grafiek met evolutie PAK's.

Jaarverloop

Grafiek evolutie PAK's voorbije jaren.

Op de meetplaats Zelzate-Burgemeester Jos Chalmetlaan was het jaargemiddelde voor benzo(a)pyreen het hoogst, in het landelijke Houtem het laagst. Op de meeste meetplaatsen zien we voor het tweede jaar op rij een toename van de concentraties. Op de meetplaats in Sint-Kruis-Winkel zet de daling van de voorgaande jaren zich verder, wat lijkt te wijzen op een verminderde impact door de nabijgelegen industrie.

De fluctuaties die we van jaar tot jaar zien, kunnen deels verklaard worden door meteorologische omstandigheden: neerslag kan de stoffractie uitwassen en wind kan meer of minder verontreinigde lucht aanvoeren. Die aanvoer kan niet alleen van lokale specifieke bronnen komen, maar ook van bronnen op grotere afstanden.

Het jaarverloop toont aan dat benzo(a)pyreen vooral een winterprobleem is. Dit komt omdat gebouwenverwarming met houtverbranding de grootste bron van PAK’s is.

Geen duidelijke trend bij depositiemetingen

Grafiek depositiemetingen per meetplaats.Bij de depositiemetingen liggen de jaargemiddelden in Borgerhout en Zelzate-Burgemeester Jos Chalmetlaan in het verlengde van voorgaande jaren. De toename op de achtergrondlocatie in Houtem is mogelijk eerder toevallig. In 2016-2017 was er een screeningscampagne met acht meetplaatsen nabij mogelijke PAK-bronnen. Drie van deze meetplaatsen werden behouden. Vooral de hoge waarde in Gent-Meulestedekaai valt op. Daarom meet de VMM er vanaf 2018 ook PAK’s in luchtstalen.  

Depositiewaarden zijn nog meer dan concentraties in lucht afhankelijk van het weer. Dit zorgt vaak voor een grillig verloop van de data en maakt het moeilijk om uitspraken te doen over een trend.

Een volledige bespreking van de meetresultaten van PAK vind je in het jaarrapport Lucht.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid