Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / PAK / Evolutie PAK in lucht

Evolutie PAK in lucht

Het jaargemiddelde voor benzo(a)pyreen bleef in 2015 op alle meetplaatsen beneden de Europese streefwaarde van 1 ng/m³.

Over het algemeen zien we een dalende trend van de PAK-concentraties in omgevingslucht. Deze trend zet zich verder in 2015. 

Evolutie PAK

PAK in lucht

De PAK zijn een groep van verbindingen met verschillende toxiciteit. De meeste aandacht gaat uit naar de metingen van PAK in omgevingslucht, omdat deze een betrouwbaarder beeld geven van de uitstoot dan depositiemetingen. Deze laatste zijn namelijk erg afhankelijk van de hoeveelheid neerslag. De Europese Commissie legt enkel een streefwaarde op van 1 ng/m3 als jaargemiddelde in omgevingslucht voor de stof benzo(a)pyreen. Deze verbinding is bewezen kankerverwekkend en geldt als maatstaf voor de totale PAK-concentratie in de lucht. Op alle meetplaatsen respecteerden we deze Europese streefwaarde.

In Sint-Kruis-Winkel in de Gentse kanaalzone maten we het hoogste jaargemiddelde voor benzo(a)pyreen (0,28 ng/m3 in 2015). Op de landelijke meetplaats in Houtem maten we het laagste jaargemiddelde (0,05 ng/m3 in 2015). Om na te gaan of de gemeten concentraties het gevolg zijn van hoge achtergrondconcentraties of eerder afkomstig zijn van lokale en regionale bronnen, berekenden we voor alle componenten het verschil tussen het jaargemiddelde op de meetplaats en deze van het landelijke Houtem. Dit relatieve verschil in jaargemiddelden toont aan dat zowel lokale als eerder regionale bronnen een belangrijk aandeel hebben in de PAK-concentraties. Op quasi alle meetplaatsen was het jaargemiddelde voor benzo(a)pyreen minstens het dubbele van het jaargemiddelde op de achtergrondlocatie in Houtem.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) bepaalde wat het extra risico op kanker is bij een levenslange blootstelling aan een bepaalde concentratie benzo(a)pyreen. Als de benzo(a)pyreenconcentratie stabiel zou blijven op het niveau van 2014 - 2015 betekent dit over alle Vlaamse meetplaatsen gemiddeld 1 extra kankergeval op 70.000 inwoners. Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) omschrijft een risico van 1 op 10.000 als “vanuit volksgezondheidskundig standpunt onaanvaardbaar” en een risico van 1 op 1.000.000 als “vanuit volksgezondheidskundig standpunt verwaarloosbaar”. Een risico groter dan 1 op 1.000.000 kan volgens het AZG slechts getolereerd worden indien redelijkerwijs geen daling haalbaar of mogelijk is.

PAK in depositie

Voor PAK in depositie merkten we geen dalende trend in 2015. We kunnen stellen dat de gemeten benzo(a)pyreendeposities in 2015 in dezelfde grootteorde als de voorbije jaren lagen. De hoogste waarden maten we in 2015 op de industriële meetplaats in Zelzate (66 ng/(m2.dag)). Dit was 5 keer hoger dan op de landelijke meetplaats in Houtem. 

Een volledige bespreking van de meetresultaten van PAK vind je in het rapport Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in lucht 2014-2015

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid