Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / PAK / Emissies PAK

Emissies PAK

De oorzaken van de emissie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen zijn heel divers. Zo zorgen wij met ons allen door de verwarming van onze gebouwen voor een aanzienlijke uitstoot van PAK’s naar de lucht. Daarnaast stoot ook het verkeer PAK’s uit. De industrie, de handel en diensten en de land- en tuinbouw spelen een kleinere rol.

Binnen de PAK’s ligt de focus vooral op vier kankerverwekkende indicator PAK’s, de zogenaamde EMEP PAK’s.

Een blik op het verloop van de emissies:

  • Daling van de vier EMEP PAK-emissies.
  • De meeste emissies worden veroorzaakt door gebouwenverwarming bij de huishoudens waarbij het grootste deel afkomstig is van de verbranding van hout in kachels en open haarden.

Lees meer in het jaarrapport Lucht

Het grootste aandeel van de emissies wordt veroorzaakt door de gebouwenverwarming van de huishoudens. Hieronder valt zowel de verwarming met steenkool, stookolie en gas als de verwarming met open haarden en kachels.

Vooral de verwarming met open haarden en kachels geeft aanleiding tot PAK-emissies. Verwarming met hout veroorzaakt meer PAK-emissie dan verwarming met bijvoorbeeld gas. Een minder strenge winter weerspiegelt zich in een lager energieverbruik en een lagere PAK-emissie. Een strengere winter leidt dan weer tot een hoger energieverbruik en hogere PAK-emissie.

Overzicht per sector

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.