Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Ozonafbrekende stoffen / Wetgeving ozonafbrekende stoffen

Wetgeving ozonafbrekende stoffen

Wetgeving, omzendbrieven, adviezen,...
Titel Beschrijving
LRTAP-verdrag Verdrag grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (Long-Range Transboundary Air Pollution).
E-PRTR verordening Verordening betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen.
Protocol van Montreal Internationaal verdrag voor de bescherming van de ozonlaag.
PRTR-Protocol Pollutant Release and Transfer Register, verplichte rapportering emissiegegevens.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid