Vlaanderen.be www.vmm.be

Stookadvies: informatiedrempel fijn stof overschreden

22-02-2018 Er is vandaag veel fijn stof in de lucht. Omdat houtverbranding extra fijn stof in de lucht brengt, adviseren we de bevolking om geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren. Houtverbranding beperken heeft een belangrijke positieve impact op de gezondheid en op de luchtkwaliteit.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Lucht / Ozonafbrekende stoffen / Soorten ozonafbrekende stoffen

Soorten ozonafbrekende stoffen

Verschillende stoffen zijn verantwoordelijk voor de afbraak en de verdunning van de ozonlaag.

De belangrijkste zijn:

  • CFK’s (chloor-fluor-koolstoffen): deze worden vooral nog gebruikt als isolatiemateriaal;
  • HCFK’s (choor-fluor-koolwaterstoffen): deze worden gebruikt als koelmiddel en als isolatiemateriaal;
  • halonen (fluor-broom-koolstoffen die ook chloor kunnen bevatten): deze worden gebruikt als brandblusmiddel;

Het gebruik van deze stoffen is de laatste jaren verminderd nadat hun schadelijke werking aan het licht kwam. Deze stoffen worden onder meer vervangen door de HFK’s. Deze laatste stoffen dragen niet bij tot de verdunning van de ozonlaag maar hebben dan wel weer een ongunstige invloed op het broeikaseffect.

Daarnaast zijn ook CCl4 (tetrachloormethaan) en methylbromide ozonafbrekende stoffen. Hun aandeel is echter beperkt.

Eerst oorzaak, dan maatregel

Het is belangrijk om voor elk van deze verontreinigende stoffen na te gaan in welke sectoren ze gebruikt worden. Het betreft hier specifieke toepassingsgebieden. De  emissies van deze ozonafbrekende stoffen en F-gassen moeten zo nauwkeurig mogelijk worden ingeschat en hun aandeel in de verdunning van de ozonlaag moet worden bepaald.

Nadien moet gekeken worden of maatregelen kunnen worden uitgeschreven. Dit kan gebeuren in overleg met de sectoren. Op die manier kan de uitstoot verminderd worden.

In eerste instantie moet hierbij gefocust worden op die stoffen die het grootste aandeel hebben in de verdunning van de ozonlaag.

Wanneer vervangproducten op de markt zijn (er zal bijvoorbeeld bij de koeling rekening moeten worden gehouden met de koeltechnische performantie van de stoffen), kan een gefaseerde afbouw van het gebruik van deze stoffen worden voorgesteld.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid