Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Ozonafbrekende stoffen / Meetresultaten ozonafbrekende stoffen

Meetresultaten ozonafbrekende stoffen

Alle resultaten, data, statistieken,...
Titel Beschrijving
IMJV-databestand Het integraal milieujaarverslag bevat een overzicht van de verontreinigende stoffen die rapporteringsplichtige bedrijven uitstoten. De VMM verwerkt de gegevens voor afvalwater, grondwater en luchtverontreiniging.
Meteo Weersomstandigheden beïnvloeden de luchtkwaliteit. Daarom meten we constant een aantal belangrijke meteorologische parameters.
Emissies luchtverontreiniging en broeikasgassen Overzicht emissies luchtverontreiniging en broeikasgassen en methodieken voor de berekening van de emissies.
Internationale rapporteringen De internationale rapporteringen lucht omvatten de emissies conform de internationale en EU-verplichtingen.
Emissies per sector Overzicht per sector van de luchtverontreinigende emissies.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid