Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Ozonafbrekende stoffen / Emissies ozonafbrekende stoffen

Emissies ozonafbrekende stoffen

Om de ozonafbrekende stoffen onderling met elkaar te kunnen vergelijken en hun aandeel te kunnen bepalen in de verdunning van de ozonlaag, wordt aan elk van deze stoffen een zogeheten ODP-waarde (Ozon Depletion Potential of ozonafbrekend vermogen) toegekend.

Het gas CFK11 (trichloorfluormethaan) krijgt als ODP-waarde 1. Dit is de referentie. De andere gassen worden afgewogen t.o.v. CFK11. De ODP-waarde drukt dus de emissie uit van een bepaalde ozonafbrekende stof als een CFK11-equivalente emissie.

Een volledige bespreking van de ozonafbrekende emissies vind je in het jaarraport Lucht.

 

Evolutie van het aandeel van CCl4, halonen, HCFK's, methylbromide en CFK's in de totale ozonafbrekende emissie (ton CFK 11-equivalenten) in Vlaanderen

Een blik op het verloop van de emissies 2000-2016: zeer sterke daling van de totale ozonafbrekende emissie.

De totale ozonafbrekende emissie kent een sterke daling (-87%) in de periode 2000-2016. Deze daling is vooral te danken aan de afname van de emissie door CFK's en HCFK's, maar ook de halonen en methylbromide kennen een daling.

De CFK's vertegenwoordigen nog steeds het grootste aandeel (74% in 2016). De voornaamste bron van deze emissies zijn schuimen die gebruikt worden als isolatiemateriaal (geëxtrudeerd polystyreen en poly-urethaan isolatieschuim).

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid