Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Ozon / Seizoensoverlast ozon voor vegetatie

Seizoensoverlast ozon voor vegetatie (AOT40)

 • AOT40ppb-vegetatie is een Europese ozonoverschrijdingsindicator ter bescherming van de vegetatie.
 • Deze waarde geeft per kalenderjaar het overschot boven 80 µg/m³ van alle ozonuurwaarden tussen 9 en 21 uur, opgeteld tijdens de maanden mei, juni en juli (groeiseizoen).
 • Zowel de grootte van de overschrijding als de tijdsduur ervan wordt in rekening gebracht tijdens de belangrijkste groeimaanden voor gewassen en semi-natuurlijke vegetatie.
 • De Europese streefwaarde werd gemiddeld over de periode 2017-2021 overal in Vlaanderen gerespecteerd.
 • In 2021 is de Europese langetermijndoelstelling op 11 van de 18 meetplaatsen gehaald.
 • De sterke variatie tussen jaren hangt samen met de kwaliteit van de zomer.
 • Er is een west-oost gradiënt zichtbaar in Vlaanderen.
Laatst bijgewerkt: september 2022
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

De Europese Richtlijn Luchtkwaliteit bepaalde een streefwaarde en langetermijndoelstelling ter bescherming van de vegetatie:

NaamDoelstellingMeetplaatsen die doelstelling halen
streefwaarde (vanaf 2010) 18 000 (µg/m³).uren (gemiddeld over 5 jaar) Groene vink 17/17
langetermijndoelstelling 6 000 (µg/m³).uren per jaar. Voor het respecteren van deze doelstelling werd geen datum bepaald. slecht 11/18

toestandToestand in 2021

In de periode 2017-2021 bleef het 5-jaargemiddelde op alle meetplaatsen onder 18 000 (μg/m³) uren per jaar. De Europese streefwaarde werd dus niet overschreden.

De Europese langetermijndoelstelling werd in 2021 op ruim de helft van de meetplaatsen gehaald.

 • De seizoensoverlast voor vegetatie in 2021 was zeer klein in vergelijking met de jaren ervoor. Dit is te danken aan de natte en milde zomer.
 • De langetermijndoelstelling werd op 11 van de 18 meetplaatsen gehaald.
 • Nergens in Vlaanderen was de seizoensoverlast hoger dan 9000µg/m³.u. Gemiddeld over de periode 2017-2021 is de seizoensoverlast voor vegetatie nog vrij hoog door de ongunstige ozonjaren 2018 en 2019.
 • De streefwaarde gemiddeld over 2017-2021 is met een maximum gemodelleerde waarde van 17 216 µg/m³ gehaald.
 • De lagere waarden in het westen komen over het algemeen door het verkoelende effect van de zee en de atmosferische verdunningsprocessen door de land- en zeebries.
 • De hogere waarden in het oosten worden verklaard door de zandgrond en daardoor vaak hogere temperaturen.

evolutieEvolutie

Er is geen duidelijke trend zichtbaar in de seizoensoverlast voor vegetatie:

 • De seizoensoverlast voor vegetatie hangt sterk samen met de warmte en zonneschijnduur tijdens het groeiseizoen (mei-juli).
 • Het jaar 2018 was een zeer ongunstig ozonjaar, dat ook het 5-jaargemiddelde sterk beïnvloedt.

aanpakHoe pakken we dit aan?

Om de ozonpieken te verminderen, moet de uitstoot van de ozonvormende stoffen NOx (NO2), CO, CH4 en NMVOS dalen.

 • Voor NMVOS is er vooral reductiepotentieel bij de industrie en bij specifieke huishoudelijke producten (zie indicator uitstoot NMVOS)
 • Voor NOx is er voornamelijk reductiepotentieel bij het wegverkeer (zie indicator uitstoot stikstofoxiden)
 • Voor CO werden geen maatregelen geformuleerd
 • Voor de maatregelen om de CH4-uitstoot terug te dringen, verwijzen we naar het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2030. De belangrijkste maatregelen situeren zich bij de sector landbouw:
  • Optimaliseren van voederrantsoenen en van de voederefficiëntie.
  • Proefproject vergisting van de mest op varkens- en melkveebedrijven.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.