Modellering gebaseerd op RIO-interpolatie (v5.0_v2020); *De blauwe zone bakent het gebied af waarbinnen alle gemodelleerde waarden voor het aantal dagen met hoogste 8-uurgemiddelde > 120 µg/m³ zich bevinden.

Bron: VMM/IRCEL

Cijfers in Excel