Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Ozon / Ozon en je gezondheid

Ozon en je gezondheid

Verhoogde ozonconcentraties in de lucht kunnen verschillende klachten bij de mens veroorzaken.

Via modellering schat de VMM hoeveel Vlamingen wonen in een gebied dat voldoet aan de doelstellingen van de Europese Unie of de Wereldgezondheidsorganisatie. Uit de tabel volgt dat in 2019 bijna iedereen woonde in een gebied dat voldeed aan de Europese streefwaarde. Maar de Europese langetermijndoelstelling en de advieswaarde van de WGO zijn nog ver buiten bereik.

Doelstelling% bevolking dat doelstelling haalt
EU WGO
Streefwaarde 95% niet van toepassing

Langetermijndoelstelling (EU)

WGO-avieswaarde

0% 0%

Onderstaande grafiek toont de blootstelling van de bevolking aan dagen met hoge ozonwaarden.

Grafiek ozonblootstelling

In Vlaanderen woonde er tot nog toe niemand in een regio die de advieswaarde voor ozon haalt. Ook in 2019 zijn we ver van die doelstelling verwijderd. Opvallend is dat het aandeel van de bevolking blootgesteld aan hogere ozonconcentraties sterk varieert van jaar tot jaar. We zien geen dalende trend. Ook uit de grafiek blijkt dat 2019 een slecht ozonjaar was. 

De meest voorkomende klachten bij hoge ozonconcentraties:

  • prikkende ogen
  • irritatie van de slijmvliezen, hoesten

Vooral oudere mensen, jonge kinderen en mensen met ademhalingsproblemen doen best geen zware inspanningen tijdens de piekuren tussen 12 uur en 22 uur ’s avonds. Omdat de ozonconcentraties binnenshuis gemiddeld de helft lager zijn, kunnen gevoelige personen beter binnen blijven tijdens een ozonsmogepisode.

De ozon die aanwezig is in de bovenste lagen van de atmosfeer (de ozonlaag) is wel zeer nuttig omdat ze ons beschermt tegen de nadelige effecten van ultraviolette straling (UV-straling).

Ozon veroorzaakt ook schade aan gewassen en kan de verwering van materialen veroorzaken.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.