Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Ozon / Ozon en je gezondheid

Ozon en je gezondheid

Verhoogde ozonconcentraties in de lucht kunnen verschillende klachten bij de mens veroorzaken.

Via modellering schat de VMM hoeveel Vlamingen wonen in een gebied dat voldoet aan de doelstellingen van de Europese Unie of de Wereldgezondheidsorganisatie. Uit de tabel volgt dat in 2017 iedereen woonde in een gebied dat voldeed aan de Europese streefwaarde. Maar de Europese langetermijndoelstelling en de advieswaarde van de WGO zijn nog ver buiten bereik.

Tijdvenster% bevolking die doelstelling haalt
EU WGO
3 jaar (streefwaarde) 100% niet van toepassing
1 jaar 0% 0%

Onderstaande grafiek toont de blootstelling van de bevolking aan dagen met hoge ozonwaarden.

Grafiek ozonblootstelling

In Vlaanderen woonde er tot nog toe niemand in een regio die de advieswaarde voor ozon haalt. Ook in 2017 zijn we ver van die doelstelling verwijderd. Toen werd meer dan 90% van de bevolking blootgesteld aan minstens 20 dagen met een 8-uurgemiddelde hoger dan 100 µg/m³. Opvallend is dat het aandeel van de bevolking blootgesteld aan hogere ozonconcentraties sterk varieert van jaar tot jaar. We zien dus geen dalende trend.

De meest voorkomende klachten bij hoge ozonconcentraties:

  • prikkende ogen
  • irritatie van de slijmvliezen, hoesten

Vooral oudere mensen, jonge kinderen en mensen met ademhalingsproblemen doen best geen zware inspanningen tijdens de piekuren tussen 12 uur en 22 uur ’s avonds. Omdat de ozonconcentraties binnenshuis gemiddeld de helft lager zijn, kunnen gevoelige personen beter binnen blijven tijdens een ozonsmogepisode.

De ozon die aanwezig is in de bovenste lagen van de atmosfeer (de ozonlaag) is wel zeer nuttig omdat ze ons beschermt tegen de nadelige effecten van ultraviolette straling (UV-straling).

Ozon veroorzaakt ook schade aan gewassen en kan de verwering van materialen veroorzaken.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid