Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Ozon / Emissies ozon

Emissies ozon

Ozon wordt niet rechtstreeks uitgestoten, maar ontstaat door een chemisch proces.

Troposferische of ‘ground-level’ ozon wordt gevormd doordat het zonlicht op warme dagen inwerkt op luchtverontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden, koolstofmonoxide, niet-methaan vluchtige organische stoffen en methaan.

De term ‘potentieel’ wordt gebruikt omdat de processen zeer complex zijn en onder meer afhangen van weersomstandigheden en de graad van menging van de vier bestanddelen. In de hoger gelegen stratosfeer is ozon een waardevol gas. In de lager gelegen troposfeer echter, kan ozon leiden tot long- en oogirritaties of zelfs tot chronische ademhalingsproblemen. Het verkeer en de industrie dragen het meest bij tot de potentieel troposferische ozonemissie.

Een blik op het verloop van de emissies:

 • Geleidelijke daling van de totale potentieel troposferische ozonemissie.
 • Belangrijkste bijdrage door verkeer en industrie, maar dalende trend.

  Lees het jaarrapport Lucht

  De bijdrage van de verschillende luchtverontreinigende stoffen NOx(NO2), CO, NMVOS en CH4 tot de troposferische ozonvorming is niet voor alle stoffen gelijk. Om de evolutie van de troposferische ozonemissie te kunnen inschatten, dienen we de som van deze vier te kunnen bepalen. Daarom wordt elk van deze stoffen ‘gewogen’ ten opzichte van elkaar en wordt voor elk van deze vier verontreinigende stoffen een waarde toegekend die hun bijdrage tot de troposferische ozonvorming weergeeft. We noemen deze waarde het troposferische ozonvormend potentieel, uitgedrukt als TOFP-eenheid. De TOFP-eenheid van NMVOS wordt gelijk gesteld aan 1. Een hogere waarde wijst op een hogere bijdrage tot de troposferische ozonvorming, een waarde lager dan 1 op een kleinere bijdrage.

  In de periode 2000-2018 neemt de totale potentieel troposferische ozonemissie geleidelijk af. NOx(NO2) en NMVOS leveren de belangrijkste bijdrage. Hoofdzakelijk het verkeer en de industrie zijn verantwoordelijk voor de vorming van potentieel troposferische ozonemissie.

  Evolutie van de totale potentieel troposferische ozonemissie (ton TOFP-equivalenten) door de verschillende sectoren in Vlaanderen

  vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

  Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.