Modellering gebaseerd op RIO-interpolatie (v5.0_v2020)

Bron: VMM/IRCEL

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ