Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / oud / Verzuring en vermesting / Meetresultaten verzuring en vermesting

Meetresultaten verzuring en vermesting

Alle resultaten, data, statistieken,...
Titel Beschrijving
Alle polluenten - actuele waarden Actuele waarden voor alle continue metingen
Evaluatie luchtkwaliteit - datasets 2021 Jaarlijks evalueert de VMM de luchtkwaliteit en publiceert ze een overzichtsrapport die de trends bespreekt. Hier vind je alle datasets die gebruikt werden voor de meest recente evaluatie van de luchtkwaliteit.
IMJV-rapportering bedrijven Het integraal milieujaarverslag bevat een overzicht van de verontreinigende stoffen die rapporteringsplichtige bedrijven uitstoten. De VMM verwerkt de gegevens voor afvalwater, grondwater en luchtverontreiniging.
Internationale rapporteringen De internationale rapporteringen lucht omvatten de emissies conform de internationale en EU-verplichtingen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.