Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / oud / Ozonafbrekende stoffen / Wetgeving ozonafbrekende stoffen

Wetgeving ozonafbrekende stoffen

Wetgeving, omzendbrieven, adviezen,...
Titel Beschrijving
LRTAP-verdrag Verdrag grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (Long-Range Transboundary Air Pollution).
E-PRTR verordening Verordening betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen.
Protocol van Montreal Internationaal verdrag voor de bescherming van de ozonlaag.
PRTR-Protocol Pollutant Release and Transfer Register, verplichte rapportering emissiegegevens.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.