*Deze zone bakent het gebied af waarbinnen de jaargemiddelde concentraties van de individuele meetplaatsen zich bevinden.

Bron: VMM

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ