Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Meer polluenten / Concentratie koolstofmonoxide

Concentratie koolstofmonoxide (CO) in de omgevingslucht

 • Koolstofmonoxide (CO) komt vrij bij onvolledige verbranding.
 • Verhoogde concentraties rond (grote) steden, snelwegen en vooral in de Gentse kanaalzone nabij de belangrijkste Vlaamse industriële CO-bron. 
 • In 2021 zijn de Europese grenswaarde en de WGO-advieswaarden ruimschoots gehaald.
 • De jaargemiddelde concentraties daalden met zo’n 40 % ten opzichte van de start van de metingen in 2002.
Laatst bijgewerkt: september 2022
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

NaamMiddelingstijdDoelstellingMeetplaatsen de doelstelling halen in 2021
EU-grenswaarde vanaf 2005 hoogste 8-uurgemiddelde van een dag 10 mg/m³ Groene vink 4/4
WGO-advieswaarde 15 min*1 100 mg/m³ /
1 uur 35 mg/m³ Groene vink 4/4
8 uur 10 mg/m³ Groene vink 4/4
24 uur*2
4 mg/m³ Groene vink 4/4

*1: Deze kan niet getoetst worden omdat het kleinste tijdsinterval van de metingen 30 minuten bedraagt.
*2: 99e percentiel (3-4 overschrijdingen per jaar toegelaten).

toestandToestand in 2021

De 4 meetplaatsen haalden in 2021 ruim de Europese grenswaarde.
Ook de WGO-advieswaarden zijn gehaald voor de verschillende tijdsvensters.

De CO-concentratie werd gemeten op 4 meetplaatsen:

 • De jaargemiddelden lagen tussen 0,24 en 0,28 mg/m³. Het hoogste jaargemiddelde werd gemeten op de verkeersgerichte meetplaats in Borgerhout (Antwerpen). Verkeer is een belangrijke bron van CO.
 • De hoogste 8-uurgemiddelden lagen tussen 1,10 en 1,69 mg/m³. Het hoogste 8-uurgemiddelde werd gemeten op de meetplaats in Zelzate, nabij het staalproducerende bedrijf ArcelorMittal, de belangrijkste CO-bron van Vlaanderen.

In het algemeen waren de gemodelleerde jaargemiddelden verhoogd in en rond stedelijke gebieden, langs snelwegen en in belangrijke industriële gebieden:

 • De concentraties zijn vooral verhoogd in en rond Antwerpen en ook rond Gent en Brussel.
 • De hoogste concentraties werden gemodelleerd in het noorden van de Gentse Kanaalzone (in de omgeving van het bedrijf ArcelorMittal). 
 • Dit weerspiegelt de rol van industrie, huishoudens en verkeer als belangrijkste bronnen.

 evolutieEvolutie

 • De CO-jaargemiddelden dalen globaal t.o.v. 2002, een daling van gemiddeld 40 %.
 • Deze daling was het sterkst in de periode vóór 2010, de laatste jaren stagneren de jaargemiddelden eerder.
 • In 2020 daalden de jaargemiddelden onder invloed van de coronamaatregelen (minder verkeer en lagere industriële productie). In 2021 is dit effect niet meer te zien in de CO-jaargemiddelden.

aanpakHoe pakken we dit aan?

Het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 bevat maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Voor CO werden geen specifieke maatregelen geformuleerd omdat de focus op stikstofoxiden en fijn stof ligt. Een aantal maatregelen uit het luchtbeleidsplan hebben wel een positieve impact op de uitstoot van CO. Voor de industrie kunnen er ook verplichtingen in de milieuvergunning worden opgenomen. 

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.