Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Bronnen luchtverontreiniging / Industrie

Industrie

De industriële sector speelt een belangrijke rol in de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen, maar heeft al wat inspanningen geleverd om de uitstoot te beperken.

Een blik op het verloop van de emissies: een overwegend dalende trend voor de meeste verontreinigende stoffen en broeikasgassen. Dat is te wijten aan een omschakeling naar minder vervuilende producten, verandering van het productieproces of naverbranding van de vrijgekomen gassen.

Lees het jaarrapport Lucht

 

 

Het hoofdaandeel van de industriële emissies wordt geregistreerd via de integrale milieujaarverslagen. Of een bedrijf een IMJV moet indienen hangt af van bepaalde criteria. Ongeveer 90% van de totale emissie door de industrie wordt via deze IMJV’s bekomen.

Om een volledig beeld te krijgen van de emissies door de industrie in Vlaanderen, moeten we ook rekening houden met bedrijven die niet IMJV-rapporteringsplichtig zijn of dat niet zijn voor bepaalde verontreinigende stoffen. De emissies van deze bedrijven of stoffen worden op een collectieve manier benaderd en ingeschat.

Gerelateerde inhoud
IMJV-databestand

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.