Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Bronnen luchtverontreiniging / Huishoudens

Huishoudens

Onze huishoudens dragen op heel wat manieren bij aan de uitstoot van luchtverontreiniging. Denk aan de verwarming van onze woningen, vuurtjes stoken,... Maar ook poetsproducten en andere huishoudproducten kunnen voor luchtverontreiniging zorgen.

Bij huishoudelijke emissies wordt in eerste instantie aan de verwarming van onze huizen gedacht. Maar ook het verbranden van afval in open tonnetjes, het bakken van vlees en zelfs roken zijn luchtvervuilend. Zo levert de sector huishoudens onder andere de grootste bijdrage tot de fijn stof emissies door het toenemend verbruik van hout voor verwarming.

Daarnaast is ook het gebruik van huishoudelijke producten zoals verven, detergenten en cosmetica een luchtvervuilende factor. Deze producten bevatten heel wat vluchtige organische stoffen die de lucht verontreinigen. Verven op solventbasis werden de laatste jaren vervangen door verven op waterbasis. Dit resulteert in een daling van de VOS-emissies. Maar het gebruik van overige huishoudelijke producten op solventbasis is dan weer gestegen. Dit alles maakt dat het huishoudelijk gebruik van producten evenveel vluchtige organische stoffen uitstoot naar de lucht als de verwarming van onze huizen.

Een blik op het verloop van de emissies 2000-2018: het relatief aandeel van de sector huishoudens in de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen neem toe.

Lees het jaarrapport Lucht

 

 

Huishoudelijke verwarming

Het huishoudelijk energieverbruik in Vlaanderen is sterk weersafhankelijk. Koude winters geven aanleiding tot hogere emissies van verontreinigende stoffen en dit door een hoger energieverbruik. Ook de toename van de bevolking en het aantal huishoudens is daar niet vreemd aan. Daarnaast heeft ook onze voorkeur voor open bebouwing een nadelig effect op de emissies. Het stoken van hout is nadelig voor de luchtkwaliteit en schadelijk voor de gezondheid.

Er zijn ook positieve veranderingen. Zo neemt het aandeel van aardgas toe en dit vooral ten nadele van steenkool en stookolie wat een gunstig effect heeft op de emissies. Ook het isoleren van woningen en het bouwen van laag energiewoningen maken het mogelijk om de emissies verder in te perken.

Overzicht PM10-uitstoot per brandstoftype

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.