Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Bronnen luchtverontreiniging / Handel en diensten

Handel en diensten

Het verwarmen van onder meer ziekenhuizen, scholen, kantoren, en andere gebouwen voor gemeenschaps-, sociale en persoonlijke dienstverlening draagt bij tot de luchtverontreiniging in Vlaanderen. De isolatiegraad van de gebouwen, maar ook de buitentemperatuur spelen hierbij een niet te onderschatten rol.

De verwarming van de gebouwen is binnen de handel en dienstensector de belangrijkste oorzaak van luchtverontreiniging. Daarnaast beschouwen we onder handel en diensten ook emissies (o.a. fijn stof, NMVOS) van onder meer afvalverbranding- en verwerking, droogkuis en crematoria.

Een volledige bespreking van de emissies van de sector handel en diensten vind je in het jaarrapport Lucht.

De emissies door gebouwenverwarming in de sector handel en diensten worden sterk beïnvloed door de weersomstandigheden. Koude winters geven aanleiding geven tot een hoger energieverbruik, wat op zijn beurt dan weer leidt tot hogere emissies van luchtverontreinigende stoffen.

Onder de handel en diensten vallen:

  • hotels en restaurants,
  • gezondheidszorg,
  • onderwijs,
  • kantoren en administraties,
  • handel,
  • andere diensten,
  • WKK (warmtekrachtkoppeling) in de tertiaire sector.

 Emissie-overzicht handel en diensten

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid