Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Bronnen luchtverontreiniging / Energie

Energie

De productie van elektriciteit, maar ook de raffinaderijen en de opslag, transport en distributie van gas dragen bij tot de verontreiniging van de lucht. Toch levert deze sector heel wat inspanningen om de uitstoot naar de lucht te beperken.

Een blik op het verloop van de emissies 2000-2018:

  • Opmerkelijke daling van de SO2-emissie door de elektriciteitscentrales. Toe te schrijven aan een daling van het stookolie- en steenkoolverbruik, de overschakeling naar aardgas en de daling van het zwavelgehalte van de fossiele brandstoffen.
  • Gevoelige daling van de NOx-emissie door de elektriciteitscentrales. Dit als gevolg van technische maatregelen, rendementsverbeteringen en wijzigingen in de brandstofmix.
  • Sterke daling van de SO2-emissie door de raffinaderijen. Te verklaren door onder meer het investeren in de zuivering van rookgassen en het verlaagd brandstofverbruik.

Lees het jaarrapport Lucht

 

 

Elektriciteitscentrales

Een belangrijk aandeel van de luchtverontreiniging in Vlaanderen wordt veroorzaakt door de productie van elektriciteit. De sector elektriciteitscentrales omvat:

  • klassieke thermische centrales,
  • co-generatie-eenheden van de elektriciteitsmaatschappijen.

Evolutie van de SO2-, NOx(NO2)(kton) door de klassieke elektriciteitscentrales in Vlaanderen

Evolutie van de CO2-emissies (kton) door de klassieke elektriciteitscentrales in Vlaanderen

STEG-centrales dragen door hun hoger rendement in belangrijke mate bij tot de daling van de CO2-emissie. Sommige elektriciteitscentrales verbranden restgassen (hoogovengas) van nabijgelegen bedrijven. Deze residuele brandstoffen krijgen zo een nuttige toepassing. Anderzijds komt er bij de verbranding van hoogovengas veel meer CO2 vrij dan bij de verbranding van traditionele fossiele brandstoffen. Een verdere daling van de CO2-emissie verwachten we door:

  • het verbranden van biomassa;
  • de installatie van fotovoltaïsche panelen;
  • de verdere uitbouw van de windturbineparken;
  • golfenergieomvormers.

Raffinaderijen

De raffinaderijen leveren voortdurend inspanningen om hun emissies te beperken. Dat wordt duidelijk weerspiegeld in de SO2-emissie. Het ontzwavelen van de zeer zware stookolie en raffinaderijgas dragen hiertoe bij. Raffinaderijen proberen constant het rendement van de verbrandingsinstallaties te verhogen. Dit gebeurt vaak omwille van de stijgende energiekosten. Dit heeft echter een negatief effect op de NOx(NO2)-emissie.

Evolutie van de SO2-, NOx(NO2)-emissies (kton) door de raffinaderijen in Vlaanderen.png

Opslag, transport en distributie van gas

De uitstoot door de transport, opslag en distributie van gas kent doorheen de jaren een licht dalende trend voor de meeste polluenten.

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.