Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Bronnen luchtverontreiniging / Land- en tuinbouw / Ammoniak

Ammoniak

De land- en tuinbouwsector is verantwoordelijk voor meer dan 90% van de totale ammoniakemissie in Vlaanderen. Ammoniak draagt bij tot de verzuring van het milieu.

Door de jaren heen heeft de land- en tuinbouwsector heel wat inspanningen geleverd om deze emissie te reduceren en met succes. Het uitvoeren van de maatregelen opgelegd via het mestbeleid werpt zijn vruchten af.

Een volledige bespreking van de emissies van de land- en tuinbouw vind je in hetjaarrapport Lucht.

Ammoniakemissie door de veeteelt

De veeteelt is voor meer dan 85% verantwoordelijk voor de ammoniakemissie binnen de land- en tuinbouw. Het overige deel is te wijten aan het gebruik van kunstmest en het kleinste aandeel vormen de emissies die vrijkomen tijdens de verwerking van de dierlijke mest.

Ammoniakemissie van de veeteelt kan plaats vinden

  • in de stal (inclusief opslag in mestkelder),
  • tijdens het extern opslaan van de mest,
  • tijdens het grazen
  • na toediening op het land.

Evolutie van de NH3-emissie (kton) door de verschillende diersoorten in Vlaanderen

Ammoniakemissie door het kunstmestgebruik

De ammoniakemissie door het gebruik van kunstmest is sterk afhankelijk van het type kunstmest dat wordt toegediend.  Zo is het vervluchtigingspercentage het grootst bij vloeibare meststoffen, daar waar mestkorrels dan weer het minst snel aanleiding geven tot emissies.

We merken dat de ammoniakemissie door het gebruik van kunstmest onderhevig is aan schommelingen, ten gevolge van het variërend kunstmestgebruik

 

Evolutie van de NH3-emissie (ton) door het gebruik van kunstmest in Vlaanderen

Ammoniakemissie door de mestverwerking

De ammoniakemissie door het gebruik van kunstmest is sterk afhankelijk van het type kunstmest dat wordt toegediend.  Zo is het vervluchtigingspercentage het grootst bij vloeibare meststoffen, daar waar mestkorrels dan weer het minst snel aanleiding geven tot emissies.

We merken dat de ammoniakemissie door het gebruik van kunstmest onderhevig is aan schommelingen, ten gevolge van het variërend kunstmestgebruik.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid