Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Bronnen luchtverontreiniging / Land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw

Veeteelt is bij uitstek de belangrijkste bron van verontreinigende stoffen binnen de sector land- en tuinbouw in Vlaanderen.

Of de dieren op stal staan, in de weide grazen, de mest uitgereden wordt op akkerland of naar een mestverwerkingsinstallatie gaat, allen dragen ze hun steentje bij tot de emissie van luchtverontreinigende stoffen. Ammoniak, lachgas en methaan zijn de belangrijkste stoffen. In beperktere mate zijn ook tractoren, verwarming  van serres en zelfs de natuur een bron van luchtverontreiniging. Zij dragen bij tot emissie van tal van stoffen.

Een blik op het verloop van de emissies 2000-2016:

  • Het relatief aandeel van de sector in de totale verzurende emissie stijgt. De ammoniakemissie draagt hier het sterkst toe bij.
  • De relatieve bijdrage van de sector tot het broeikaseffect blijft ongeveer status quo. De belangrijkste verontreinigende stoffen zijn methaan en lachgas.

Rapporten en publicaties

Lozingen in de lucht 2000-2016

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid