Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Bronnen luchtverontreiniging / Land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw

Veeteelt is bij uitstek de belangrijkste bron van verontreinigende stoffen binnen de sector land- en tuinbouw in Vlaanderen.

Of de dieren op stal staan, in de weide grazen, de mest uitgereden wordt op akker-of grasland of naar een mestverwerkingsinstallatie gaat, elke stap draagt een steentje bij tot de emissie van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen. Ammoniak, lachgas en methaan zijn de belangrijkste stoffen. In beperktere mate zijn ook tractoren, verwarming  van serres en zelfs de natuur een bron van luchtverontreiniging. Zij dragen bij tot emissie van tal van stoffen. Een bespreking van de broeikasgassen vind je op www.vmm.be/klimaat.

Een blik op het verloop van de ammoniakemissie 2000-2018:

  • Het relatief aandeel van de sector in de totale verzurende emissie stijgt. De ammoniakemissie draagt hier het sterkst toe bij.
  • In absolute cijfers daalde de ammoniakemissie van de veeteelt tot 2008, bleef een aantal jaar stabiel en daalt sinds 2014 opnieuw lichtjes.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.