Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

De Vlaamse luchtkwaliteit verbetert de voorbije decennia op veel plaatsen. Vlaanderen haalt in 2019 heel wat Europese doelstellingen. Voor een aantal stoffen is dit nog niet het geval:

  • de stikstofdioxiden overschreden de Europese jaargrenswaarde in steden waar de VMM met passieve samplers meet: op 1 meetplaats in Gent, op 2 in Houthalen-Helchteren en op 5 in Antwerpen. Modellen tonen aan dat ook kleine gemeentes kampen met verhoogde NO2-concentraties door verkeer,
  • de warme zomer zorgde voor heel wat overschrijdingen van de ozondoelstellingen,
  • arseen en cadmium was te hoog nabij 1 metaalbedrijf.

Lucht is nog niet gezond

Vlaanderen haalt nog steeds niet de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie:

  • fijn stof: iedereen woont in een regio met teveel dagen met hoge fijnstofwaarden,
  • ozon: niemand woont in een regio met voldoende lage concentraties,
  • stikstofdioxide: vormt een probleem op verkeersdrukke plaatsen,
  • cadmium en zwaveldioxide: te hoog nabij welbepaalde bronnen.

De WGO baseert zich voor het bepalen van haar advieswaarden enkel op gezondheidsstudies. De Europese Commissie houdt ook rekening met technische haalbaarheid of economische belangen. Daarom zijn de WGO-advieswaarden vaak strenger dan wat Europa voorschrijft.

Luchtvervuiling kan ook leiden tot diverse gezondheidsklachten van uiteenlopende aard en ernst. Hierbij zorgen te hoge concentraties van fijn stof, stikstofdioxide en ozon nog steeds voor heel wat vroegtijdige sterftes in Vlaanderen.

Bekijk de infografiek luchtverontreiniging en gezondheid

Ook de vegetatie lijdt onder luchtvervuiling

In heel Vlaanderen is de ozondosis voor akkergewassen en loofbossen te hoog. Hierdoor vermindert de opbrengst van landbouwgewassen en de groei van bossen. Verder ondervindt de vegetatie schade door verzuring en vooral vermesting. Hierdoor gaat de bodem- en waterkwaliteit achteruit, ecologische processen worden verstoord en soorten verdwijnen.

Bekijk de infografiek effect luchtverontreiniging op ecosystemen 

Actuele luchtkwaliteit

Kies rechts bovenaan de kaart de stof waarvan je de gemiddelde luchtkwaliteit voor het laatste uur wil zien

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.