Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit verbetert de voorbije decennia op veel plaatsen. Vlaanderen haalt in heel wat Europese doelstellingen. Voor een aantal stoffen is dat nog niet het geval:

  • de stikstofdioxiden overschreden de Europese grenswaarde op één meetplaats. Ook op andere locaties met veel verkeer was dit het geval,
  • de concentraties van zware metalen waren te hoog nabij een aantal metaalbedrijven,
  • de langetermijndoelstellingen voor ozon werden overschreden.

Luchtkwaliteit ondermaats voor gezondheid

Vergeleken met de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) zijn de concentraties te hoog voor:

  • ozon op alle meetplaatsen,
  • fijn stof op alle meetplaatsen,
  • zwaveldioxide op meer dan de helft van de meetplaatsen,
  • stikstofdioxide en zware metalen op enkele meetplaatsen.

De WGO baseert zich voor het bepalen van haar advieswaarden enkel op gezondheidsstudies. De Europese Commissie houdt ook rekening met technische haalbaarheid of economische belangen. Daarom zijn de WGO-advieswaarden vaak strenger dan wat Europa voorschrijft.

Luchtvervuiling kan ook leiden tot diverse gezondheidsklachten van uiteenlopende aard en ernst. Hierbij zorgen te hoge concentraties van fijn stof, stikstofdioxide en ozon nog steeds voor heel wat vroegtijdige sterftes in Vlaanderen.

Bekijk de infografiek luchtverontreiniging en gezondheid

Ook de vegetatie lijdt onder luchtvervuiling

In heel Vlaanderen is de ozondosis voor akkergewassen en loofbossen te hoog. Hierdoor vermindert de opbrengst van landbouwgewassen en de groei van bossen. Verder ondervindt de vegetatie schade door verzuring en vooral vermesting. Hierdoor gaat de bodem- en waterkwaliteit achteruit, ecologische processen worden verstoord en soorten verdwijnen.

Bekijk de infografiek effect luchtverontreiniging op ecosystemen 

Actuele meetresultaten

Fijn stof

Ozon

Stikstofdioxide

Zwaveldioxide

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid