Vlaanderen.be vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Luchtkwaliteit / Hoe scoort onze luchtkwaliteit in 2015?

Hoe scoort onze luchtkwaliteit in 2015?

Vlaanderen haalt heel wat Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit, maar voor het eerst is er een overschrijding voor lood en ook stikstofdioxide haalt de norm niet. Als we enkel de advieswaarden voor gezondheid als criterium nemen, zijn vooral fijn stof, ozon en zwaveldioxide een probleem.

Meeste EU-normen gehaald

De resultaten van 2015 geven aan dat de meeste meetstations de Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit respecteren.

Er is wel een overschrijding voor lood en stikstofdioxide. Voor stikstofdioxide  moeten alle Vlaamse meetstations sinds 2015 de strengere grenswaarde halen. De Europese streefwaarden voor arseen, cadmium en nikkel werden lokaal overschreden. De streefwaarden voor ozon werden gehaald, de langetermijndoelstellingen echter niet.

In 2015 overschreden 13 van de 19 meetstations de informatiedrempel voor ozon. Op 3 van de 19 meetstations werd de alarmdrempel overschreden.

2008/50/EG - grenswaarde

gemiddelde op basis van

Aantal stations die norm halen

uur
8-uur
dag
jaar
zwaveldioxide Goed Goed 31/31
stikstofdioxide Goed slecht 57/58
fijn stof (< 10µm) Goed Goed 37/37
fijn stof (< 2,5µm) Goed 39/39
koolstofmonoxide Goed 4/4
lood slecht 11/12
benzeen Goed 10/10

2008/50/EG - ozon

uur

8-uur

dag

jaar

 

gezondheid
streefwaarde Goed 19/19
langetermijndoelstelling slecht 0/19
vegetatie
streefwaarde Goed 19/19
langetermijndoelstelling slecht 2/19

2004/107/EG - streefwaarde

uur

8-uur

dag

jaar

 

arseen slecht 9/12
cadmium slecht 10/12
nikkel slecht 11/12

Normen Wereldgezondheidsorganisatie nog niet binnen bereik

Als we de luchtkwaliteitsresultaten voor 2015 toetsen aan de strengere advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie zien we dat vooral fijn stof, ozon en zwaveldioxide een probleem vormen. Vergeleken met de advieswaarden is:

  • ozon op alle meetstations te hoog;
  • fijn stof op bijna alle meetstations te hoog;
  • zwaveldioxide te hoog op de helft van de meetstations.

Er waren ook enkele locaties met te hoge concentraties van stikstofdioxide en zware metalen.

De WGO baseert zich voor het bepalen van haar advieswaarden enkel op gezondheidsstudies en houdt geen rekening met technische haalbaarheid of economische belangen.

WGO-advieswaarde

Gemiddelde op basis vanAantal stations die norm halen
uur 8-uur dag jaar
zwaveldioxide slecht 17/31
stikstofdioxide

slecht

 

 

slecht

55/58 uurgemiddelde;

57/58 jaargemiddelde

fijn stof (< 10µm)

slecht

 

 

slecht

0/37 daggemiddelde;

3/37 jaargemiddelde

fijn stof (< 2,5µm)

slecht

 

 

slecht

0/39 daggemiddelde;

0/39 jaargemiddelde

koolstofmonoxide Goed 4/4
ozon slecht 0/19
lood slecht 11/12
cadmium slecht 10/12
kwik Goed 2/2
mangaan Goed 12/12

Parameters in detail

Stikstofdioxide (NO2)

Op één meetstation was er een overschrijding van de Europese jaargrenswaarde voor NO2. De alarmdrempel en de uurgrenswaarde werden wel gerespecteerd. Vanaf 2015 moeten alle meetstations opnieuw voldoen aan dezelfde grenswaarde, dus ook deze in de agglomeratie Antwerpen en de Antwerpse haven. Het meetstation in overschrijding ligt in de Antwerpse agglomeratie. Echter, van diverse meetcampagnes en modelberekeningen weten we dat ook in andere steden en op verkeersintensieve plaatsen de jaargrenswaarde voor stikstofdioxide overschreden wordt.

De WGO adviseert dezelfde concentratie op jaarniveau als de EU maar is strenger voor uurwaarden. Drie meetstations haalden deze uurwaarde niet.

Fijn stof (fracties PM10 en PM2,5)

In 2015 haalden alle Vlaamse meetstations de PM10-jaargrenswaarde. Ook de toekomstige jaargrenswaarde voor PM2,5 werd overal in Vlaanderen gehaald. Voor het tweede jaar op rij respecteerden alle meetstations in Vlaanderen de Europese daggrenswaarde voor PM10.

Op basis van een toetsing aan de advieswaarden van de WGO moeten de fijnstofconcentraties echter verder dalen. De PM2,5 -waarden zijn overal te hoog, voor PM10 is dat bijna overal het geval.

Lood, arseen, cadmium en nikkel

Europa definieert een grenswaarde voor lood en streefwaarden voor arseen, cadmium en nikkel. In 2015 werden ze overschreden in regio’s met (non)ferro-industrie. In Hoboken was er voor het eerst een overschrijding van de Europese grenswaarde voor lood. Arseen en cadmium haalden de Europese streefwaarden niet. In Beerse waren de concentraties van cadmium te hoog en in Genk was er opnieuw een overschrijding van de streefwaarde voor nikkel.

De WGO definieert enkel voor lood en cadmium advieswaarden. Aangezien het dezelfde waarden zijn als deze uit de Europese regelgeving, was er een overschrijding voor deze twee stoffen.

Ozon (O3)

In 2015 was er een hittegolf. De informatiedrempel voor ozon werd op zeven dagen overschreden, de alarmdrempel werd op één dag in drie meetstations overschreden. De streefwaarden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en voor de bescherming van de vegetatie werden overal gehaald. Geen enkel meetstation haalde de Europese langetermijndoelstelling  voor de gezondheid van de mens. Deze voor de bescherming van de vegetatie werd gehaald op twee meetstations.

De WGO adviseert een veel lagere ozonwaarde als bescherming voor de gezondheid. Geen enkel meetstation haalde deze waarde.

Zwaveldioxide (SO2)

Alle Vlaamse meetstations voldeden ruim aan de Europese grenswaarden en de alarmdrempel voor zwaveldioxide.

De WGO adviseert een veel lagere dagwaarde. Hanteren we die, dan waren bijna de helft van de meetstations in overschrijding.

Lees het rapport Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest 2015

De VMM waakt met verschillende meetnetten over de luchtkwaliteit in Vlaanderen. De resultaten bieden we je aan op deze website. Jaarlijks evalueren we de resultaten voor de verschillende polluenten.

» Over VMM

Infografiek luchtkwaliteit 2015

Infografiek houtverbranding

Infografiek luchtverontreiniging verkeer

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid