Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Luchtkwaliteit / Beleidsplannen / Hoboken

Saneringsplan Hoboken

In Hoboken volgt de Vlaamse Milieumaatschappij de luchtverontreiniging door zware metalen op. Sinds 2017 wordt de verontreiniging door lood aangepakt met het saneringsplan luchtkwaliteit 'Hoboken'. De situatie wordt jaarlijks geëvalueerd door de technische werkgroep Hoboken.

Waarom?

In 2015 werd in de gemeente Hoboken de Europese grenswaarde voor lood in de lucht overschreden. Deze overschrijding werd door de VMM waargenomen in een meetpost in de Curiestraat ter hoogte van de NV Umicore. Artikel 23 van de Europese luchtkwaliteitsrichtlijn 2008/50/EG verplicht lidstaten bij een overschrijding een saneringsplan op te stellen. Na een openbaar onderzoek werd het saneringsplan in 2017 goedgekeurd en ook overgemaakt aan de Europese Commissie.

Download saneringsplan luchtkwaliteit Hoboken >>

Jaarlijkse evaluatie en opvolging

In uitvoering van het actieplan Hoboken stelt de technische werkgroep Hoboken jaarlijks een evaluatierapport op over een aantal bijzondere voorwaarden die in de milieuvergunning zijn opgenomen.

Ook Umicore zelf moet jaarlijks een evaluatierapport opmaken over de evolutie van uitstoot en luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf. Beide evaluatierapporten en een overzicht van de stand van zaken van de geplande maatregelen zijn hieronder weergegeven.

Evaluatierapport technische werkgroep Hoboken 2019 - 2020

Extra info:

Vorige evaluatierapporten >>

De technische werkgroep Hoboken bestaat uit: 

  • Stad Antwerpen
  • District Hoboken
  • Provinciaal Instituut van Hygiëne 
  • Agentschap Zorg en Gezondheid 
  • Departement Omgeving 
  • Loco-regionaal gezondheidsoverleg en -organisatie & wijkwerker
  • Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
  • Vlaamse Milieumaatschappij

De VMM houdt een vinger aan de pols van de luchtkwaliteit in Vlaanderen en stippelt het luchtbeleid uit om luchtverontreiniging aan te pakken.

» Over VMM

Op 1 januari werden alle taken rond lucht(kwaliteit ondergebracht bij de VMM, in uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024. Alle actieplannen luchtverontreiniging integreren we in de komende maanden stelselmatig in www.vmm.be. 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.