Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

De Vlaamse luchtkwaliteit verbetert de voorbije decennia op veel plaatsen. Vlaanderen haalt in 2016 heel wat van de Europese doelstellingen. Voor een aantal stoffen is dit nog niet het geval:

  • de concentraties van zware metalen waren te hoog nabij een aantal metaalbedrijven;
  • de stikstofdioxiden overschreden de Europese grenswaarde op 2 meetplaatsen. Ook op andere locaties met veel verkeer is dit het geval;
  • de langetermijndoelstellingen voor ozon werden overschreden.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) baseert zich voor het bepalen van haar advieswaarden enkel op gezondheidsstudies. De Europese Commissie houdt ook rekening met technische haalbaarheid of economische belangen. Daarom zijn de WGO-advieswaarden vaak strenger dan wat Europa voorschrijft. Vergeleken met de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de concentraties te hoog voor:

  • ozon op alle meetplaatsen;
  • fijn stof op bijna alle meetplaatsen (PM2,5-fractie op alle meetplaatsen, PM10-fractie op meer dan 80% van de meetplaatsen);
  • zwaveldioxide op bijna de helft van de meetplaatsen;
  • stikstofdioxide en zware metalen op enkele meetplaatsen.
Verder moeten de stikstofdeposities afnemen om onze natuurgebieden te beschermen.

Actuele meetresultaten

Fijn stof

Ozon

Stikstofdioxide

Zwaveldioxide

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid