Vlaanderen.be vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Europa heeft strenge regels rond luchtkwaliteit. We zien dat de Vlaamse luchtkwaliteit de voorbije decennia verbetert en dat Vlaanderen heel wat doelstellingen in 2015 haalt. Voor een aantal stoffen is dit nog niet het geval:

  • de concentraties van zware metalen waren te hoog nabij een aantal metaalbedrijven,
  • de stikstofdioxiden overschreden de Europese grenswaarde op 1 meetplaats. Ook op andere locaties met veel verkeer is dit het geval,
  • de langetermijndoelstelling voor ozon werd overschreden.

Vergeleken met de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de concentraties te hoog voor:

  • ozon op alle meetplaatsen,
  • fijn stof op bijna alle meetplaatsen,
  • zwaveldioxide op de helft van de meetplaatsen,
  • stikstofdioxide en zware metalen op enkele plaatsen.

Verder moeten de stikstofdeposities afnemen om onze natuurgebieden te beschermen.

Actuele meetresultaten

Fijn stof


Ozon


Stikstofdioxide


Zwaveldioxide


Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid