Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Koolstofmonoxide / Meetresultaten koolstofmonoxide

Meetresultaten koolstofmonoxide

Alle resultaten, data, statistieken,...
Titel Beschrijving
Luchtkwaliteit in je eigen omgeving Bekijk de actuele luchtkwaliteitsgegevens en jaargemiddelden in jouw buurt. De kaarten tonen jou de berekende luchtkwaliteit op basis van de vaste meetstations.
IMJV-databestand Het integraal milieujaarverslag bevat een overzicht van de verontreinigende stoffen die rapporteringsplichtige bedrijven uitstoten. De VMM verwerkt de gegevens voor afvalwater, grondwater en luchtverontreiniging.
Meteo Weersomstandigheden beïnvloeden de luchtkwaliteit. Daarom meten we constant een aantal belangrijke meteorologische parameters.
Zwaveldioxide, stikstofoxiden, koolstofmonoxide en benzeen Meetwaarden luchtkwaliteit voor de parameters zwaveldioxide, stikstofdioxide, koolstofmonoxide en benzeen.
Emissies luchtverontreinigende stoffen Overzicht emissies luchtverontreiniging en methodieken voor de berekening van de emissies.
Internationale rapporteringen De internationale rapporteringen lucht omvatten de emissies conform de internationale en EU-verplichtingen.
Emissies per sector Overzicht per sector van de luchtverontreinigende emissies.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid