Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Koolstofmonoxide / Evolutie koolstofmonoxide

Evolutie koolstofmonoxide

De meetresultaten van koolstofmonoxide worden getoetst aan Europese grenswaarden en advieswaarden van de WGO.

Het jaargemiddelde was het hoogst op de meetplaats in Zelzate, namelijk 0,33 mg/m³. In Zelzate mat de VMM ook het hoogste 8-uurgemiddelde, namelijk 3,80 mg/m³, wat nog altijd ruim beneden de Europese grenswaarde van 10 mg/m³ ligt. De belangrijkste CO-bron in Vlaanderen ligt dichtbij deze meetplaats.

De CO-concentraties waren lager dan de WGO-advieswaarden. 

Koolstofmonoxide overzicht Vlaanderen

De VMM gebruikt een atmosferisch transport- en dispersiemodel VLOPS om de CO-concentraties in te schatten voor locaties waar we niet meten. Vermits er weinig CO-meetplaatsen waren om mee te kalibreren, geeft deze kaart slechts een benaderend beeld van de CO-verontreiniging in Vlaanderen in 2015. De hoogste CO-jaargemiddelden werden gemodelleerd in het noorden van de Gentse Kanaalzone, omgeving ArcelorMittal Gent, ten noorden van Brussel en in de Antwerpse agglomeratie en Antwerpse haven. De snelwegen zijn duidelijk zichtbaar.

 

Koolstofmonoxide evolutie waarden

Op alle meetplaatsen waren de jaargemiddelden in 2015 lager dan in 2002, het startjaar van de metingen.

Een volledige bespreking van de meetresultaten van koolstofmonoxide vind je in het rapport Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid