Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Koolstofmonoxide / Evolutie koolstofmonoxide

Evolutie koolstofmonoxide

De meetresultaten van koolstofmonoxide worden getoetst aan Europese grenswaarden en advieswaarden van de WGO.

Het jaargemiddelde was het hoogst op de meetplaats in Zelzate en Borgerhout, namelijk 0,30 mg/m³. In Zelzate mat de VMM het hoogste 8-uurgemiddelde, namelijk 2,78 mg/m³, wat nog altijd ruim beneden de Europese grenswaarde van 10 mg/m³ ligt. De belangrijkste CO-bron in Vlaanderen ligt dichtbij deze meetplaats.

De CO-concentraties waren lager dan de WGO-advieswaarden. 

Koolstofmonoxide overzicht Vlaanderen

De VMM gebruikt een atmosferisch transport- en dispersiemodel VLOPS om de CO-concentraties in te schatten voor locaties waar we niet meten. Vermits er weinig CO-meetplaatsen waren om mee te kalibreren, geeft deze kaart slechts een benaderend beeld van de CO-verontreiniging in Vlaanderen in 2016. Hogere CO-jaargemiddelden werden gemodelleerd in het centrum van Vlaanderen rond de stedelijke gebieden van Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven. Ook de snelwegen zijn duidelijk zichtbaar. De hoogste concentraties werden gemeten in het noorden van de Gentse Kanaalzone, in de omgeving van ArcellorMittal en in de Antwerpse agglomeratie.

 

Koolstofmonoxide evolutie waarden

Op alle meetplaatsen waren de jaargemiddelden in 2016 lager dan tijdens de beginperiode.

Een volledige bespreking van de meetresultaten van koolstofmonoxide vind je in het rapport Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid