Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Koolstofmonoxide / Emissies koolstofmonoxide

Emissies koolstofmonoxide

Koolstofmonoxide ontstaat onder meer door de onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen of andere brandbare koolstofverbindingen. Ook in de chemische industrie is CO een belangrijk tussenproduct.

Een blik op het verloop van de emissies 2000-2018:

  • sterke daling van de totale CO-emissie;
  • sterke absolute daling van de emissies door industrie en verkeer, relatief aandeel industrie blijft hoog;
  • schommelende emissie door gebouwenverwarming in huishoudens.

Lees het jaarrapport Lucht

De totale CO-emissie daalt aanzienlijk in de periode 2000-2018, namelijk met 45%. Deze daling is voornamelijk te danken aan de verkeersemissies (voor het merendeel door de toepassing van diverse technische maatregelen) en de industrie (voornamelijk door maatregelen bij de ferro-industrie). Toch blijft de industrie over deze tijdsperiode verantwoordelijk voor het hoogste relatieve aandeel in de CO-emissies. De gebouwenverwarming door de huishoudens (voornamelijk houtverbranding) wint steeds meer aan belang maar is sterk afhankelijk van de meteorologische omstandigheden.

Evolutie van de CO-emissie (kton) door de verschillende sectoren in Vlaanderen

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.