Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Koolstofmonoxide / Emissies koolstofmonoxide

Emissies koolstofmonoxide

Koolstofmonoxide ontstaat onder meer door de onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen of andere brandbare koolstofverbindingen. Ook in de chemische industrie is CO een belangrijk tussenproduct.

Een blik op het verloop van de emissies 2000-2016:

  • Sterke daling van de totale CO-emissie.
  • Sterke absolute daling van de emissie door industrie en verkeer, relatief aandeel industrie blijft hoog.
  • Sterke stijging emissies door gebouwenverwarming in huishoudens.

Een volledige bespreking lees je in het jaarrapport 'Lucht: uitstoot 2000-2017 en luchtkwaliteit 2018 in Vlaanderen'.

De totale CO-emissie daalt aanzienlijk in de periode 2000-2017, namelijk met 51%. Deze daling is voornamelijk te danken aan de verkeersemissies (voor het merendeel door de toepassing van diverse technische maatregelen) en de industrie (voornamelijk door maatregelen bij de ferro-industrie). Toch blijft de industrie over deze tijdsperiode verantwoordelijk voor het hoogste relatieve aandeel in de CO-emissies. De gebouwenverwarming door de huishoudens (voornamelijk houtverbranding) wint steeds meer aan belang maar is sterk afhankelijk van de meteorologische omstandigheden.

Evolutie van de CO-emissie (kton) door de verschillende sectoren in Vlaanderen

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid