Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Koolstofmonoxide / Emissies koolstofmonoxide

Emissies koolstofmonoxide

Koolstofmonoxide ontstaat onder meer door de onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen of andere brandbare koolstofverbindingen. Ook in de chemische industrie is CO een belangrijk tussenproduct.

Een blik op het verloop van de emissies 2000-2016:

  • Sterke daling van de totale CO-emissie.
  • Sterke absolute daling van de emissie door industrie en verkeer, relatief aandeel industrie blijft hoog.
  • Sterke stijging emissies door gebouwenverwarming in huishoudens.

Een volledige bespreking van de emissies van koolstofmonoxide vind je in het rapport Lozingen in de lucht.

De totale CO-emissie daalt aanzienlijk in de periode 2000-2016 met 31%. Deze daling is voornamelijk te danken aan een grote daling van de verkeersemissies (voor het merendeel door de toepassing van diverse technische maatregelen) en de industrie. Toch blijft de industrie over deze tijdsperiode verantwoordelijk voor het hoogste relatieve aandeel in de CO-emissies. De gebouwenverwarming door de huishoudens wint steeds meer aan belang en is in 2016 verantwoordelijk voor bijna een kwart van de emissies (voornamelijk door houtverbranding).

Evolutie van de CO-emissie (kton) door de verschillende sectoren in Vlaanderen

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid