Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Fijn stof / Uitstoot PM₁₀

Uitstoot fijn stof (PM₁₀)

 • PM₁₀ zijn zeer kleine stofdeeltjes met een diameter kleiner dan 10 µm
 • meeste uitstoot door huishoudelijke verwarming met hout, gevolgd door industrie en transport
 • grootste daling bij uitlaatemissies door wegverkeer dankzij minder vervuilende voertuigen (roetfilter)
Laatst bijgewerkt: mei 2022
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Momenteel bestaat er op Europees of Vlaams niveau geen regelgeving voor de totale uitstoot van PM10 in Vlaanderen. Er werden wel doelstellingen bepaald voor PM2,5, dat deel uitmaakt van PM10

toestandToestand in 2020

De grootste uitstoot van PM10 werd veroorzaakt door de huishoudens, de industrie en het transport:

 • huishoudens (34 %): emissies grotendeels door verwarming met (hout)kachels
 • industrie (24 %): vooral afkomstig van niet-geleide emissies bij de bouw en afbraak van gebouwen en geleide emissies bij de ijzer- en staalindustrie
 • transport (19 %): slijtage van remmen en banden van wegverkeer veroorzaakten aanzienlijke uitstoot (niet-uitlaatemissie)

 evolutieEvolutie 

Er is een daling van de uitstoot met 43 % ten opzichte van 2000: 

 • sterkste daling bij uitlaatemissies wegverkeer dankzij minder vervuilende en efficiëntere wegvoertuigen
 • lichte stijging van niet-uitlaatemissies wegverkeer (slijtage van remmen, banden en wegdek) door toenemend aantal voertuigen
 • daling van uitstoot energiesector door afbouw elektriciteitsproductie met kolen
 • wisselend verloop van emissies door huishoudelijke verwarming want afhankelijk van weersomstandigheden

aanpakHoe pakken we dit aan? 

Het grootste potentieel voor een daling van de uitstoot van fijn stof situeert zich bij de huishoudens (houtverbranding). Er werd in samenwerking met de sector een Green Deal huishoudelijke houtverwarming afgesloten om de uitstoot door houtverbranding te verlagen (zie indicator uitstoot fijn stof door de huishoudens).

Bij de industrie en het wegverkeer is het potentieel beperkter:

 • een lagere uitstoot bij de industrie kan bekomen worden door aanpassing van de milieuwetgeving en vergunningsvoorwaarden volgens de laatste stand der techniek en door extra rookgaszuivering bij grote bedrijven
 • bij het wegverkeer zijn vooral maatregelen belangrijk die zorgen voor een modale verschuiving en minder kilometer over de weg, gezien het belang van niet-uitlaatemissies (zie indicatoren samenstelling wagenpark en activiteiten wegverkeer).

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.