Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Evolutie luchtkwaliteit / Groene mobiliteit / Benzine, diesel, hybride of elektrisch?

Benzine, diesel, hybride of elektrisch?

Wat kies je nu het beste als je een nieuwe wagen moet aankopen: benzine, diesel, hybride of elektrisch? De Ecoscore helpt je bij je keuze.

De werking van een klassieke automotor is gebaseerd op de verbranding van brandstof. Daarbij komen verschillende stoffen vrij. Meer over verbrandingsmotoren op Ecoscore.be

Een benzinevoertuig stoot minder schadelijke stoffen uit dan een dieselvoertuig. Dat geldt ook voor nieuwe dieselwagens, die nog steeds meer fijn stof en stikstofoxiden uitstoten dan benzinewagens. Ontdek waarom nieuwe dieselwagens niet even goed zijn als benzinewagens.

Plug-in hybride elektrische voertuigen zijn een duurzamer alternatief voor voertuigen met een verbrandingsmotor. 

Elektrische voertuigen zijn het beste alternatief.

Meer weten? Lees het rapport emissiereductiepotentieel hybride voertuigen

Kiezen = de ecoscore vergelijken

Om te weten hoe milieuvriendelijk een (bestel)wagen is, ontwikkelde de Vlaamse overheid de ecoscore. Hoe hoger de ecoscore, hoe milieuvriendelijker het voertuig. Daarbij wordt zowel gekeken naar de impact van het voertuig op klimaat (CO2 emissies), de luchtkwaliteit (NOx en fijn stof) en het motorgeluid. Ook de emissies die vrijkomen bij de productie van de brandstof worden meegenomen.

De website kreeg een grondige update met extra mogelijkheden. Ontdek het nu!

Vergelijk voertuigen op de vernieuwde Ecoscore.be »

Meer informatie: Indicator samenstelling wagenpark

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.