Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Dioxines en PCB's / Meetresultaten dioxines en PCB's

Meetresultaten dioxines en PCB's

Alle resultaten, data, statistieken,...
Titel Beschrijving
Dioxines en PCB's Actuele meetresultaten en bespreking per meetstation.
Meteo Weersomstandigheden beïnvloeden de luchtkwaliteit. Daarom meten we constant een aantal belangrijke meteorologische parameters.
IMJV-rapportering bedrijven Het integraal milieujaarverslag bevat een overzicht van de verontreinigende stoffen die rapporteringsplichtige bedrijven uitstoten. De VMM verwerkt de gegevens voor afvalwater, grondwater en luchtverontreiniging.
Emissies luchtverontreinigende stoffen Overzicht emissies luchtverontreinigende stoffen en methodieken voor de berekening van de emissies.
Internationale rapporteringen De internationale rapporteringen lucht omvatten de emissies conform de internationale en EU-verplichtingen.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid