Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Dioxines en PCB's / Evolutie dioxines en PCB's

Evolutie dioxines en PCB's

De dioxines dalen in Vlaanderen. Dit is een gevolg van de saneringsmaatregelen opgelegd aan verschillende sectoren, zoals de verbrandingsovens en industrie.

De daling blijkt uit de uitstootgegevens van de industrie (emissies) maar ook uit de gegevens van de luchtkwaliteit (depositiecijfers).

Tegenwoordig stoten de verbrandingsovens nog nauwelijks dioxines uit. In de jaren 90 had de VMM verschillende meetposten nabij verbrandingsovens die huishoudelijk, industrieel of ziekenhuisafval verbrandden. Zo stonden 31 van de 68 meetposten in 2000 in functie van deze sector. Vermits de deposities herhaaldelijk laag waren, werd het meetnet in functie van deze sector afgebouwd. In 2013 is er nog één meetpost die in de buurt van een verbrandingsoven staat. De dioxinedepositie is er meestal laag.

Ook de non-ferrosector voerde heel wat saneringen uit. Umicore in Hoboken was vroeger een beruchte dioxinebron. De VMM plaatste dan ook heel wat meetposten in functie van dit bedrijf. De saneringen weerspiegelden zich in een daling van dioxinedeposities in de omgeving van dit bedrijf. In 2008 besliste de VMM dan ook de depositiemetingen stop te zetten in Hoboken. Om dezelfde reden stopte de VMM haar depositiemetingen in de buurt van de Umicorevestiging in Olen in 2012. Metallochimique in Beerse is het enige non-ferrobedrijf waar de VMM nu nog metingen uitvoert. Over het algemeen is de dioxinedepositie er laag. Toch gebeurt het soms nog dat er hoge deposities voorkomen.

De emissie-inventaris toont dat de dioxine-uitstoot door de ferro-sector sterk afnam gedurende de laatste 20 jaar. De VMM heeft meetposten in functie van Arcelor-Mittal in Zelzate. De dioxinedepositie fluctueert in lichte mate op de meetpost in Wachtebeke. Op de meetpost in een woonzone van Zelzate zijn de dioxinejaargemiddelden standvastiger.

In de regio Oostrozebeke-Wielsbeke zijn veel spaanderplaatbedrijven gevestigd. Ook hier voert de VMM reeds jarenlang op verschillende meetposten depositiemetingen van dioxines en PCB's uit. De metingen wijzen op een lage PCB-depositie en een schommelende dioxinedepositie.

De VMM voert depositiemetingen uit nabij schrootverwerkende bedrijven. Die metingen vormen het grootste aandeel binnen het huidige meetnet. Het merendeel van de meetposten ligt in industriegebied. Als er in de nabijheid een agrarisch gebied of woonzone is, plaatst de VMM er een bijkomende meetpost. Nabij deze bedrijven is de PCB-depositie hoger dan de dioxinedepositie. Uit de metingen blijkt dat de schrootverwerkende industrie een probleemsector blijft. In de omgeving van heel wat bedrijven zien we een stagnatie tot zelfs stijging van de deposities.

De VMM meet dioxines en PCB’s in neervallend stof. Zo bepalen we in welke mate dioxines en PCB’s uit de lucht kunnen neerslaan en of er een potentieel risico is tot opname via de voedselketen. Daarnaast brengen we ook de uitstoot van dioxines en PCB’s in kaart.

» Over VMM

.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid