Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Dioxines en PCB's / Emissies dioxines en PCB's

Emissies dioxines en PCB's

De oorzaken van de emissie van dioxines zijn heel divers. Zo zorgen wij met ons allen voor een aanzienlijke uitstoot van dioxines naar de lucht door de verwarming van onze gebouwen en het verbranden van tuin- en ander afval in onze tuin. Daarnaast spelen ook de industrie en de afvalverbranding in afvalverbrandingsovens een niet te onderschatten rol.

Wanneer men het over toxische dioxines heeft, spreekt men vaak over de 'dirty seventeen'. Zo genoemd naar de zeventien toxische dioxines. De totale giftigheid van een mengsel wordt uitgedrukt in toxicologische equivalentiefactoren (TEF). De totale dioxineconcentratie wordt dan uitgedrukt in TEQ (toxicologische equivalenten).

PCB's zijn zeer stabiele organische verbindingen die lang in het milieu aanwezig blijven.

Een blik op het verloop van de emissies 2000-2015:

  • Sterke daling van de totale dioxine-emissie.
  • Huishoudens en industrie leveren de grootste bijdrage tot de dioxine-emissie.
  • Stijging van de PCB-emissie.

Een volledige bespreking van de dioxine- en PCB-emissies vind je in het rapport Lozingen in de lucht.

Dioxines

De totale dioxine-emissies zijn gedaald in de periode 2000 - 2015. Hoewel de dioxine-emissies veroorzaakt door de huishoudens in 2015 lager liggen dan in 2000 is het relatief aandeel ervan in de totale emissie sterk gestegen. Dit komt door een toename van de emissies door de verwarming van onze gebouwen en emissiedalingen in de andere sectoren. Niet te onderschatten is ook de emissie door de verbranding in open vuren en tonnen. Deze omvatten in 2015 een vierde van de totale dioxine-emissies. In tonnen en aanverwante toestellen voor de verbranding van afval kunnen in de vuurhaard 'koude spots' en zuurstoftekorten optreden. Deze resulteren in een onvolledige verbranding, waardoor dioxines kunnen ontstaan. Dit gebeurt niet enkel bij verbranding van plastic, papier en dergelijke, maar evenzeer bij verbranding van op het eerste zicht onschadelijke stoffen als tuinafval.

Het aandeel van de emissies van de industriële sectoren in de totale emissies daalt. De ferro industrie levert de grootste bijdrage tot de industriële dioxine-emissies.

Onderstaande grafieken tonen het aandeel (%) van de verschillende sectoren in de PCDD/F-emissie in Vlaanderen voor de jaren 2000 en 2015.

Aandeel (%) van de verschillende sectoren in de PCDD/F-emissie in Vlaanderen 2000

Aandeel (%) van de verschillende sectoren in de PCDD/F-emissie in Vlaanderen 2015

PCB

PCB-emissies kunnen onopzettelijk ontstaan als bijproduct als gevolg van verbranding, maar ook opzettelijk wanneer ze voor een bepaald doel worden geproduceerd en gebruikt. Zo werden PCB's gebruikt in koelvloeistoffen van transformatoren en condensatoren. Vernietiging van de meest vervuilde PCB-houdende transformatoren en condensatoren werd afgerond in 2010.

De PCB-emissies dalen met 97% tussen 2000 en 2015. De daling is hoofdzakelijk toe te wijzen aan het buiten gebruik stellen en ontmantelen van PCB-houdende transformatoren en condensatoren.

Evolutie van de PCB-emissie (g) door de verschillende sectoren in Vlaanderen

 

De VMM meet dioxines en PCB’s in neervallend stof. Zo bepalen we in welke mate dioxines en PCB’s uit de lucht kunnen neerslaan en of er een potentieel risico is tot opname via de voedselketen. Daarnaast brengen we ook de uitstoot van dioxines en PCB’s in kaart.

» Over VMM

Infografiek houtverbranding

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid