Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Dioxines en PCB's / Emissies dioxines en PCB's

Emissies dioxines en PCB's

De oorzaken van de emissie van dioxines zijn heel divers. Zo zorgen wij met ons allen voor een aanzienlijke uitstoot van dioxines naar de lucht door de verwarming van onze gebouwen. Daarnaast speelt ook de industrie een niet te onderschatten rol.

Wanneer men het over toxische dioxines heeft, spreekt men vaak over de 'dirty seventeen'. Zo genoemd naar de zeventien toxische dioxines. De totale giftigheid van een mengsel wordt uitgedrukt in toxicologische equivalentiefactoren (TEF). De totale dioxineconcentratie wordt dan uitgedrukt in TEQ (toxicologische equivalenten).

PCB's zijn zeer stabiele organische verbindingen die lang in het milieu aanwezig blijven.

Een blik op het verloop van de emissies 2000-2018:

  • Sterke daling van de totale dioxine-emissie.
  • Huishoudens en industrie leveren de grootste bijdrage tot de dioxine-emissie.
  • Daling van de PCB-emissie.

Lees het jaarrapport Lucht

 

 

Dioxines

De totale dioxine-emissies zijn gedaald in de periode 2000 - 2018. Hoewel de dioxine-emissies veroorzaakt door de huishoudens in 2018 veel lager liggen dan in 2000 is het relatieve aandeel ervan minder sterk gedaald. Dit komt door emissiedalingen in de andere sectoren.

Het aandeel van de emissies van de industriële sectoren in de totale emissies neemt toe. De ferro industrie levert de grootste bijdrage tot de industriële dioxine-emissies.

Onderstaande grafieken tonen het aandeel (%) van de verschillende sectoren in de PCDD/F-emissie in Vlaanderen voor de jaren 2000 en 2018.

 

Aandeel (%) van de verschillende sectoren in de PCDD/F-emissie in Vlaanderen 2000

Aandeel (%) van de verschillende sectoren in de PCDD/F-emissie in Vlaanderen 2017

PCB

PCB-emissies kunnen onopzettelijk ontstaan als bijproduct als gevolg van verbranding, maar ook opzettelijk wanneer ze voor een bepaald doel worden geproduceerd en gebruikt. Zo werden PCB's gebruikt in koelvloeistoffen van transformatoren en condensatoren. Vernietiging van de meest vervuilde PCB-houdende transformatoren en condensatoren werd afgerond in 2010.

De PCB-emissies dalen sterk tussen 2000 en 2018. De daling is hoofdzakelijk toe te wijzen aan het buiten gebruik stellen en ontmantelen van PCB-houdende transformatoren en condensatoren.

 

Evolutie van de PCB-emissie (g) door de verschillende sectoren in Vlaanderen

 

De VMM meet dioxines en PCB’s in neervallend stof. Zo bepalen we in welke mate dioxines en PCB’s uit de lucht kunnen neerslaan en of er een potentieel risico is tot opname via de voedselketen. Daarnaast brengen we ook de uitstoot van dioxines en PCB’s in kaart.

» Over VMM

Op deze infografiek tonen we de uitstoot die bij houtverbranding vrijkomt en geven we een overzicht van de gezondheidsrisico's. Daarnaast vergelijken we de uitstoot van een open haard, kachel, pelletkachel en een auto. Conclusie: houtverbranding produceert meer fijn stof dan wegverkeer in Vlaanderen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.