Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Dioxines en PCB's / Drempelwaarde dioxines en PCB’s

Drempelwaarde dioxines en PCB’s

Drempelwaarden voor de depositie van dioxines en dioxine-achtige PCB’s. De VMM past deze drempelwaarden vanaf 2010 toe.

Toelaatbare dosis gedefinieerd door EU

Jaargemiddelde depositie

Maandgemiddelde depositie

Waar

14 pg TEQ/(kg.week)

8,2 pg TEQ/(m².dag)

21 pg TEQ/(m².dag)

Agrarische gebieden en woonzones

14 pg TEQ/(kg.week) is een heel lage dosis. Een picogram water is een druppeltje met een diameter van ca. 0,0012 millimeter of 1,2 micrometer. Dit is de orde van grootte van de druppeltjes van een inkjetprinter. Toch zijn dioxines en PCB's zelfs toxisch bij zulke lage hoeveelheden.

Doel: vermijden van dioxines en PCB's in voeding

De Europese commissie heeft een strategie gedefinieerd voor dioxines en PCB's met als doel de gezondheid van de mens te beschermen. Omdat voeding de belangrijkste vorm van blootstelling voor de mens is, bestaat er een Europese regelgeving voor dioxines en PCB's in diervoerders en levensmiddelen. Bij overschrijding moeten de lidstaten onderzoeken of de voeding besmet werd via het milieu (lucht, bodem, water) of via besmet veevoeder. De inbreng via de lucht kan men nagaan door de gehaltes van dioxines en PCB's te meten in neervallend stof (depositiemetingen). De depositiemetingen die de VMM uitvoert, kaderen in de Europese verplichting om de oorzaak van verontreiniging van veevoeder/voeding te onderzoeken.

Er bestaan echter geen wettelijke normen voor de depositie van dioxines of PCB's. Het Europees Wetenschappelijk Comité voor menselijke voeding heeft in 2001 een advies uitgebracht over hoeveel dioxines en dioxine-achtige PCB's men wekelijks maximaal mag innemen. Dit bedraagt 14 picogram toxische equivalenten per kilogram lichaamsgewicht per week. Deze dosis ligt binnen de toelaatbare dosissen die de Wereldgezondheidsorganisatie voorstelt (7 à 28 pg TEQ/(kg.week)).

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een studie laten uitvoeren om te berekenen welke depositiewaarde overeenstemt met dit Europese advies van 14 pg TEQ/(kg.week). Deze drempelwaarden staan niet in de wetgeving, maar ze stellen de VMM in staat de gemeten deposities te beoordelen en te beslissen welke regio's extra aandacht verdienen. Vermits de mens dioxines en PCB's opneemt via de voeding, toetst de VMM alleen de deposities gemeten in agrarische gebieden en woonzones aan de drempelwaarde.

De VMM meet dioxines en PCB’s in neervallend stof. Zo bepalen we in welke mate dioxines en PCB’s uit de lucht kunnen neerslaan en of er een potentieel risico is tot opname via de voedselketen. Daarnaast brengen we ook de uitstoot van dioxines en PCB’s in kaart.

» Over VMM

Op deze infografiek tonen we de uitstoot die bij houtverbranding vrijkomt en geven we een overzicht van de gezondheidsrisico's. Daarnaast vergelijken we de uitstoot van een open haard, kachel, pelletkachel en een auto. Conclusie: houtverbranding produceert meer fijn stof dan wegverkeer in Vlaanderen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.