Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Broeikasgassen / Soorten broeikasgassen

Soorten broeikasgassen

De voornaamste broeikasgassen in volgorde van belangrijkheid.
BroeikasgasOorsprong
Koolstofdioxide CO2 Het belangrijkste broeikasgas. Komt voornamelijk vrij bij de verbranding van brandstoffen.
Distikstofoxide N2O Lachgas komt voornamelijk vrij door biologische processen in de landbouwbodem. Daarnaast zijn onder meer ook bepaalde industriële  processen in de chemie verantwoordelijk voor de uitstoot van N2O.
Methaan CH4 Methaanemissies worden voornamelijk veroorzaakt in de land- en tuinbouwsector, meer bepaald in de veeteelt. Deze emissies zijn het gevolg van de verteringsprocessen bij de dieren en de opslag van meststoffen. Daarnaast zijn onder meer ook de stortplaatsen verantwoordelijk voor emissies van CH4.
F-gassen Deze gassen worden voornamelijk gebruikt in de koelmiddelenindustrie als isolatieschuim en bij de productie van gehalogeneerde koolwaterstoffen. Daarnaast worden ze ook gebruikt in brandblusapparaten.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid