Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Broeikasgassen / Meetresultaten broeikasgassen

Meetresultaten broeikasgassen

Alle resultaten, data, statistieken,...
Titel Beschrijving
IMJV-databestand Het integraal milieujaarverslag bevat een overzicht van de verontreinigende stoffen die rapporteringsplichtige bedrijven uitstoten. De VMM verwerkt de gegevens voor afvalwater, grondwater en luchtverontreiniging.
Meteo Weersomstandigheden beïnvloeden de luchtkwaliteit. Daarom meten we constant een aantal belangrijke meteorologische parameters.
Internationale rapporteringen De internationale rapporteringen lucht omvatten de emissies conform de internationale en EU-verplichtingen.
Uitstoot broeikasgassen Hier vind je het meest recente overzicht van de emissies van broeikasgassen.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid