Figuur opgemaakt op basis van temperatuurmetingen telkens in een stedelijk meetstation en een ruraal meetstation. *Voor Gent is een derde meetstation beschouwd, gelegen in de stedelijke plantentuin. En in Brussel betreft het derde meetstation een voorstedelijk meetstation in Ukkel.

Bron: VMM op basis van VITO

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ