Variatie in de atmosferische CH4-concentratie tussen 800000 V.C. en 2018
Variatie in de atmosferische CH4-concentratie tussen 800000 V.C. en 2018

Bron: VMM op basis van L├╝thi et al. (2008), Loulergue et al. (2008), Schilt et al. (2010), EMA (2004) en WMO (2019)

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ