Gegevens voor 1991-1994 en 1996-1999 betreffen slechts interpolaties. * excl. emissies & sinks uit bossen ** incl. bijschatting verkochte brandstof wegverkeer en binnenlandse zeescheepvaart conform internationale rekenregels

Bron: VMM

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ