Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht voorbehouden betrekkingen / Communicatiebeheerder

Communicatiebeheerder

Contractuele betrekking van Communicatiebeheerder – Deskundige (B111) voor het team Informatie en Vormgeving voor de dienst Communicatie van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie met standplaats Aalst. Ref: 18 03 ALMC VBB B

Het gaat over een contract van onbepaalde duur (minstens 50% tewerkstellingspercentage). De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.   

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte.  Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.      

De uiterste inschrijvingsdatum is 15 april 2018. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 15 mei 2018.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Lucht, Milieu en Communicatie  is bevoegd voor:

 • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in lucht m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen lucht;
 • meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit m.i.v. IRCEL;
 • rapporteren over de toestand van het Vlaams leefmilieu : MIRA;
 • communicatie;
 • internationaal milieubeleid.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

De dienst Communicatie staat in voor de interne en externe communicatie van de Vlaamse Milieumaatschappij.  Als communicatiebeheerder zal je deel uitmaken van het team

Jouw opdracht bestaat uit:

 • beantwoorden van informatievragen binnen de vooropgestelde termijnen;
 • mee instaan voor het beheer van de mailbox info@vmm.be en de permanentie van het Infoloket;
 • inkomende vragen in een bestand registreren, opvolgen van de antwoordtermijn en de behandeling van vragen door de vakspecialisten;
 • samenstellen van het dagelijks persoverzicht voor het VMM personeel;
 • redigeren van teksten op de VMM-website.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.  Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • voor een heldere communicatie in twee richtingen zorgt (mondelinge uitdrukkingsvaardigheid);
 • een aantrekkelijke en motiverende schrijfstijl hebt (schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid);
 • de essentie van het probleem ziet (probleemanalyse);
 • met oog voor detail correct werk aflevert (nauwgezetheid);
 • het eigen werk organiseert (organiseren).

Concreet wil dat zeggen dat je:

 • vlot kan samenwerken met de teamverantwoordelijke , de andere medewerkers van het Infoloket en het team Informatie en Vormgeving. Goed overleggen en rekening houden met de werkwijze van anderen is daarbij essentieel.
 • zelfstandig kan werken, je legt het resultaat regelmatig voor aan de teamverantwoordelijke. Je staat open voor feedback, en past je werkwijze indien nodig aan. Je vraagt om uitleg als iets niet duidelijk is.
 • vlot en foutloos Nederlands kan schrijven, concreet antwoorden op vragen van klanten en informatie bondig maar toch volledig weergeven.
 • nauwkeurig kan werken, je kan zonder fouten informatie registreren in een bestand en het archief van het Infoloket beheren
 • vlot en beleefd kan telefoneren. Je aarzelt niet om informatie op te vragen bij collega’s. Je kan telefonische vragen van externe klanten aannemen, doorverwijzen of de vraag en gegevens correct noteren .
 • je bent leergierig, je gaat op zoek naar het juiste antwoord op een vraag, en maakt daarvoor gebruik van zoveel mogelijk bronnen. Je volgt de actualiteit inzake milieu.
 • je klantvriendelijk bent. Je kan je inleven in de situatie van anderen, de klanten van het Infoloket, en voor hen een zo goed mogelijke oplossing bieden.
 • Vlot kan werken met de courante Office toepassingen zoals Outlook, Excel, Access, Word. Je bent bereid te leren werken met nieuwe toepassingen (Infolokettoepassing, Gopress, …).

Bekijk de functiebeschrijving

 

 

Wie komt in aanmerking?

 • Personen met een bijstandsveld W2 of W3 toegekend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Arbeidshandicap (VAPH), voor onbepaalde duur

of

 • Personen met een beslissing van de VDAB voor toegang tot een beschutte werkplaats of tot de Vlaamse ondersteuningspremie, voor onbepaalde duur.
 • Bovendien moet je gezien de aard van het takenpakket beschikken over een diploma op Bachelor- of graduaatsniveau.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 15 april 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met mevrouw Veerle Van Woensel, tel: 053 72 64 77.  Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

Voor meer informatie over voorbehouden betrekkingen, neem een kijkje op: https://overheid.vlaanderen.be/voorbehouden-betrekkingen.

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je hier.

Als personen met een handicap of chronische ziekte solliciteren bij de Vlaamse overheid, hebben ze recht op de nodige aanpassingen. Deze redelijke aanpassingen zijn faciliteiten of hulpmiddelen op maat waarvan je gebruik kunt maken tijdens de selectieprocedure. Zo kan de Vlaamse overheid jouw competenties op een gelijkwaardige manier meten.

Enkele voorbeelden van deze aanpassingen:

 • Bepaalde software gebruiken bij computertesten.
 • Een doventolk inzetten.
 • Mensen met een visuele handicap meer tijd geven om teksten te lezen.

Informeer ons tijdig of je zo een aanpassing nodig hebt.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.